Prospectus

nl en

Veldonderzoek Flora

Course
2017-2018

-### Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. H. Duistermaat
Email: Leni.Duistermaat@naturalis.nl

Beschrijving

Verdieping van kennis over de diversiteit van de wilde flora in Nederland. De nadruk ligt in de eerste 2 weken op het leren herkennen van taxa (families, soorten) en op versteviging van vormenkennis en het gebruik van de Heukels’ Flora van Nederland (ed. 23). In deze context wordt aandacht geschonken aan de relatie plant-omgeving; aan de huidige classificaties; inventarisatie methoden; determineren en zelf sleutels opstellen. Ook wordt het vastleggen van waarnemingen in databestanden (m.n. waarneming.nl) toegepast.
In de laatste 2 weken wordt een ministage uitgevoerd, waarin de verworven kennis wordt toegepast in een monitoring project in de Leidse Ommelanden en het BioScience Park. Hierbij wordt het voorkomen van plantentaxa in kaart gebracht en geanalyseerd en worden vegetatiekundige analyses gemaakt met behulp van o.a. SynBioSys en Turboveg.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Een groot aantal algemene plantensoorten met diagnostische (familie-) kenmerken te leren kennen en daardoor andere soorten beter te kunnen determineren. Inzicht in de plantendiversiteit als resultante van hun ecologische karakteristieken en de cultuur-historische en fysisch-geografische achtergrond van de te bezoeken landschappen. Het maken van inventarisaties met Waarneming.nl en TurboVeg. Het analyseren van vegetaties met SynBioSys.

Eindtermen:
Ca. 150 plantensoorten met hun kenmerken kennen en kunnen plaatsen in het APG familiesysteem; kennis van het ontstaan en de karakteristieken van de bezochte landschappen. Vegetaties kunnen analyseren en karakteriseren.

Rooster

Van 11 juni 2018 – 6 juli 2018, voor detailrooster zie Blackboard.
Elke dag fulltime, veldexcursies, tentamen op de laatste dag van elke week.

Onderwijsvorm

Excursies, de eerste week in en om Leiden, de tweede week in Zuid Limburg, hoorcolleges, groepsopdrachten, ministages.

Toetsing

Verslagen, tentamen

Blackboard

Alle informatie is via Blackboard beschikbaar.

Literatuur

  • Verplicht boek: Heukels, Flora van Nederland 23e druk, 2005, ISBN 9001 58344x. Beslist geen andere editie.

  • Syllabus

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Voor de tweede week wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de verblijfkosten. De hoogte ervan wordt in september 2017 bekend gemaakt (zie Blackboard).