Prospectus

nl en

Evolutiebiologie 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: Dr. M. v.d. Zee
Email: m.van.der.zee@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Samen met Evolutiebiologie 2 geeft dit vak een totaaloverzicht van de evolutiebiologie. In evolutiebiologie 1 staan mutatie, variatie en selectie centraal en wordt de nadruk gelegd op fylogeniereconstructie en populatiegenetica. Je leert werken met verschillende methodes van stamboomreconstructie op basis van morfologische en moleculaire data. Bovendien worden veelvuldig gebruikte moleculaire technieken praktisch uitgevoerd om benodigde data zelf te verzamelen (DNA isolatie, PCR). Tevens wordt aan de hand van zelf gegenereerde moleculaire data een fylogenie gemaakt en een SNP analyse gedaan van natuurlijke populaties. De verkregen gegevens zullen met verschillende software programma’s verwerkt worden. Met behulp van populatiegenetische en kwantitatief genetische computerprogramma’s zal in werkcolleges evolutie gemodelleerd worden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
1. Inzicht krijgen in de moleculaire en genetische basis van evolutie
2. Het kunnen genereren van fylogenieën op basis van morfologische en moleculaire data
3. Verwerken van moleculaire data met Convert, Arlequin, Structure en Geneious om bijv. Hardy Weinberg equilibrium te toetsen
4. Kunnen uitvoeren van algemeen voorkomende moleculaire technieken zoals: DNA extracties en PCR

Eindtermen:
1. Het kunnen genereren, analyseren, beoordelen en interpreteren van stambomen
2. Het kunnen rekenen met allelfrequenties in Hardy-Weinberg evenwicht en onder selectie in verschillende genetische interacties
3. Begrijpen en theoretisch kunnen reproduceren van algemeen voorkomende moleculaire technieken zoals DNA sequencing en in staat zijn de juiste techniek te kiezen.

Rooster

Van 25 september 2017 tot en met 11 oktober 2017, detailrooster wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

Colleges, practicum, werkcolleges, computerpractica

Toetsing

Practicumverslagen, labjournaal, tentamen

Blackboard

Aanvullende informatie en cursusdocumenten staan op Blackboard

Literatuur

  1. Het volgende boek is verplicht:
    Evolutionary Analysis van Scott Freeman en Jon C. Herron, Publisher: Benjamin Cummings, 5th edition ISBN 13: 1-292-06127-8
    De cursus volgt de structuur van dit boek. Er wordt zelfstudie-tijd ingeruimd om dit boek te bestuderen. Tijdens de werkcollege-opdrachten wordt naar case-studies in dit boek verwezen
  2. Practicumhandleiding

Aanmelden

Via USIS en daarna aanmelden via Blackboard