Prospectus

nl en

Planetary Systems

Course
2017-2018

Toegangseis

VWO wiskunde en natuurkunde

Beschrijving

In dit college behandelen we de planeten en manen in ons zonnestelsel, evenals kleinere objecten (asteroiden en kometen) en we gaan aan de slag met exoplaneten, planeten rond andere sterren. We bestuderen in detail de fysische en chemische processen die de eigenschappen van planeten bepalen. Ook kijken we naar de baanbewegingen van planeten en gaan met Kepler en Newton een stapje verder dan in het college Inleiding Astrofysica. We onderzoeken ook de oorsprong van planetenstelsels en proberen te achterhalen hoe uniek ons eigen zonnestelsel is. Het college bestaat uit acht hoorcolleges en een reeks werkcolleges die zijn gericht op de toepassing van de collegestof. Bijvoorbeeld het berekenen van planeet banen, het bepalen van massa’s van objecten in de Kuipergordel, en de detectie van exoplaneten. Het merendeel van de werkcolleges bestaat uit computerpraktika (Python), maar we gaan ook aan de slag met oude tentamen opgaves.

Leerdoelen

Een beter inzicht in de fysische en chemische processen die bepalen hoe een planetenstelsel eruit ziet en een goede inleiding in het onderzoek naar exo-planeten.

Vaardigheden

Bij dit vak worden studenten getraind in de volgende gedragsgerelateerde vaardigheden (soft skills):

  • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

  • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

  • Gemoduleerd denken (orde, structuur, computational thinking, programmeren)

  • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslaglegging, samenvatten)

Rooster

Zie Roosters bachelor Sterrenkunde 2017-2018

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkcolleges

  • Computerpractica

Toetsing

Blackboard

Inschrijven via Blackboard is verplicht. Blackboard vervult een centrale rol in het vak. Alle essentiële informatie wat betreft planning, inhoud en voorbereiding is beschikbaar op Blackboard en daarnaast verloopt alle communicatie via dit platform.

Voor toegang tot Blackboard is een ULCN-account nodig. Meer informatie:

Literatuur

Foundations of Astrophysics, Ryden & Peterson, ISBN 9780321595584 (verplicht)

Aanmelden

Schrijf je in via uSis. Meer informatie over hoe je je moet inschrijven voor vakken en tentamens, vind je hier. Klik op de link voor meer informatie over Aanschuif- en Contractonderwijs.

Contact

Docent: Dr. Michiel Hogerheijde
Assistenten: Steven Bos, Marit Mol Lous, Michelle Willebrands

Opmerkingen

Geen