Prospectus

nl en

Algebra 1

Course
2017-2018

Omschrijving

In dit eerste college uit de algebracyclus wordt een aantal onderwerpen zoals gehele getallen, permutaties en symmetrie, geabstraheerd en geünificeerd in het begrip “groep”. Er wordt aandacht geschonken aan toepassingen in de combinatoriek, de vlakke meetkunde, de getaltheorie en de cryptografie.
Behandeld worden: permutaties, vlakke symmetrieën, groepshomomorfismen, groepswerkingen, rekenen modulo n, het RSA-cryptosysteem, producten en quotiënten van groepen, abelse groepen, Sylowondergroepen.

Aanmelden

Studenten moeten zich tijdens of voor de eerste week inschrijven op de Leidse blackboardpagina (niet de Delftse) voor cijferadministratie en aankondigingen. Zorg dus dat je Leidse account werkt en dat je de email erop leest, bijvoorbeeld door een forward in te stellen. Alle verdere informatie verschijnt op de webpagina van het vak.

Werkvorm

2 uur hoorcollege + 2 uur werkcollege

Tentaminering

Schriftelijk (her-)tentamen plus huiswerkopdrachten.

Cijferbepaling

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (25%) en een (her-)tentamen (75%). Voor zowel het huiswerk als het (her-)tentamen moet minstens een 5.5 gehaald worden om het vak te halen.

Voorkennis

We bouwen voort op het vak wiskundige structuren. Verder worden er soms voorbeelden gegeven die basiskennis uit de lineaire algebra gebruiken.

Literatuur

syllabus Algebra 1 van P. Stevenhagen

Code TUD

TW1060

Links

Homepage