Prospectus

nl en

Chinese film and the public debate

Course
2017-2018

Toegangseisen

BA2 Chinese letterkunde: proza en film of BA2 Chinese letterkunde: theater en poëzie hebben afgerond.

Beschrijving

Bij dit college analyseren we Chineestalige films die rond het moment van hun verschijnen veel reacties en discussie uit de samenleving hebben opgeroepen.

Denk hierbij aan een film als A Touch of Sin (Tian zhuding, r: Jia Zhangke 2013), over de toename van geweld in de Chinese maatschappij, of aan Lost in Beijing (Pingguo, r: Li Yu 2007), over de positie van de vrouw.

Leerdoelen

 • Grondige bestudering van de moderne Chinese film

 • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) film

 • Verdere ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite Chinastudies voor actuele lestijden.

Onderwijsvorm

Werkcollege (focus)

Studielast

5 EC x 28 u = ca. 140 uur in totaal

 • 13 × 2 contacturen = 26 uur

 • ca. 4 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca. 52 uur

 • ca. 10 uur voorbereiding referaat = ca. 10 uur

 • ca. 4 uur voor iedere tussentijdse schrijfopdracht = ca. 8 uur

 • ca. 4 uur voor schrijven opzet werkstuk = ca. 4 uur

 • ca. 40 uur voor schrijven werkstuk = ca. 40 uur

Toetsing

 • Korte schrijfopdrachten: voor 25% van het eindcijfer

 • Referaat: 25%

 • Opzet werkstuk met voorlopige bronnenlijst: 10%

 • Werkstuk: 40% van het eindcijfer

 • Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende deelopdrachten. Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard
voor aankondigingen, de syllabus, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz

Literatuur

Via de EAL.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Anne Sytske Keijser