Prospectus

nl en

Manchu & Manchustudies II

Course
2017-2018

Toegangseisen

Klassiek Mantsjoe & Mantsjoerologie I

Beschrijving

Klassiek Mantsjoe en Mantsjoerologie II maakt de student verder bekend met in de bestudering van het klassiek Mantsjoe, de overheidstaal van de Qing-dynastie (1644-1911). Talig is het hoofddoel om meters te maken in het lezen van uiteenlopende, authentieke Mantsjoebronnen (stèles, spreekwoorden, sjamanistische gebeden). Studenten zullen naast Mantsjoeleesvaardigheid een opgave van secundaire literatuur krijgen, gedifferentieerd naar individuele interesse.

Leerdoelen

Na het volgen van Klassiek Mantsjoe en Mantsjoerologie II kan de student …

  • Uitgebreidere kennis van morfosyntaxis toepassen om teksten te begrijpen.

  • Zinnen modellen, d.w.z. vertaalstrategieën hardop toelichten.

  • Een goed onderbouwd en geïnformeerd gesprek voeren over een eigen gekozen Mantsjoerologisch onderwerp.

Rooster

Zie collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5 EC x 28 uur = ca. 140 uur in totaal. Splits zich in:

  • 13 × 2 contacturen = 26 uur

  • ca.5 uur voorbereiding per collegeweek = ca. 65 uur

  • ca. 49 uur voor een eigen geannoteerde vertaling

Toetsing

Mondeling tentamen (100%).

Een student heeft recht op herkansing als hij een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald op het tentamen.

Blackboard

Nee.

Literatuur

Collegeplank en eigen online studieomgeving

Contact

Fresco Sam-Sin