Prospectus

nl en

Discourse Studies in the Class Room

Course
2017-2018

In deze cursus houden we ons bezig met een recent fenomeen dat in navolging van de praktijk steeds meer aandacht krijgt in de wetenschap: taal in sociale media en in het bijzonder hoe formuleringsaspecten in boodschappen de interactie op sociale media beïnvloedt.

In de cursus nemen we taal in sociale media in de volle breedte onder de loep. Dit doen we allereerst door wetenschappelijke theorieën uit verschillende disciplines (tekstwetenschap, conversatieanalyse, communicatiewetenschap en computergemedieerde communicatie) te bespreken. Daarnaast houden we eerdere studies naar formuleringsaspecten in sociale media kritisch tegen het licht. Vervolgens ga je na hoe je zelf concreet onderzoek kunt doen naar formuleringsaspecten in boodschappen op sociale media en hoe ze de interactie kunnen beïnvloeden.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De impact van sociale media op de communicatie van en naar organisaties;

  • Klassieke theorieën uit de tekstwetenschap, conversatieanalyse, communicatiewetenschap en computergemedieerde communicatie en de relaties tussen deze theorieën;

  • Formuleringsaspecten van boodschappen op sociale media, die worden toegelicht met voorbeelden uit de praktijk;

  • Methoden van empirisch onderzoek, met de nadruk op het combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek;

  • De implicaties van empirisch onderzoek voor theorievorming en toepassing in de praktijk.

Zie voor meer informatie op Masterlanguage