Prospectus

nl en

Biomoleculen

Course
2017-2018

Periode

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 17 november 2017.

Beschrijving

In het blok Biomoleculen staat de cel centraal. De cel wordt beschouwd als de eenheid van leven op aarde. In de cel vinden vele biochemische en cellulaire processen plaats die met elkaar samenhangen. Deze samenhang van processen maakt dat de cel naar behoren kan functioneren, ook in relatie met zijn omgeving. Om te begrijpen hoe een cel functioneert, is een geïntegreerde kennis van biochemie, moleculaire biologie en celbiologie nodig. Deze vakgebieden worden behandeld binnen de drie hoofdthema’s van het blok: Kleine biomoleculen, Macromoleculen en de cel en Van cel naar weefsel. De student past de kennis van de verschillende biologische processen toe om het functioneren van de normale en afwijkende cel te kunnen beredeneren. Daarnaast maakt de student kennis met technieken die gebruikt worden om cellen en weefsels te onderzoeken en kan beredeneren wanneer deze technieken kunnen worden ingezet. In dit blok ligt de nadruk op de microscopische technieken.

Doel

Leerdoelen. De student:

 • Beredeneert welke biologische achtergrond een bindweefselziekte heeft.

 • Heeft inzicht in het onderlinge verband tussen vorm en functie.

 • Heeft inzicht in de biochemische, celgenetische en celbiologische processen om biomedische problemen te kunnen analyseren.

 • Verklaart de relatie tussen celtype en de functie van een cel in epitheel en bindweefsel.

 • Laat zien de vaardigheden te hebben om een verslag te schrijven volgens de standaard die geldt voor een wetenschappelijk artikel.

 • Zoekt en verwerkt kennis door zelfstudie en zelfstandig uitvoeren van een opdracht.

Onderwijsvorm

Werkgroepen, practica, microscopiepractica en een beperkt aantal colleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarbij de kernboeken niet mogen worden geraadpleegd en dat (overwegend) uit open vragen bestaat.

Tentamendata

 • Tentamen: Vrijdag 17 november 2017 van 09.00 tot 12.00 uur

 • Hertentamen: Vrijdag 29 december 2017 van 09.00 tot 12.00 uur

Literatuur

 • B. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell.

 • M.K. Campbell. Biochemistry.

 • W. Pawlina. Histology: a Text and Atlas.