Prospectus

nl en

Radiation Protection

Course
2017-2018

Periode

Maandag 13 november t/m vrijdag 17 november 2017.

Beschrijving

Bij practica en gedurende de stages kan worden gewerkt met radioactieve labeling van bijvoorbeeld DNA. Over de effecten van blootstelling aan ioniserende straling bestaan nogal wat misverstanden. Om zelf met radioactieve stoffen te werken bij biomedisch onderzoek is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over de potentiële risico’s. Dit geldt overigens niet alleen voor het zelf werken met radionucliden, maar ook voor de medische toepassingen, zoals nucleair-geneeskundige diagnostiek.

Doel

De student:

  • Kent de fysische basisgrippen van ioniserende straling om daarmee eenvoudige stralingsfysische berekeningen uit te voeren. (KI-1, KI-2)

  • Noemt enkele biologische effecten en risico’s van straling, Beschrijft risicofactoren en dosislimieten. (KI-1, KI-2, KI-3)

  • Berekent dosis voor uitwendige bestraling en inwendige besmetting (KI-3)

  • Selecteert de meest geschikte detector of juiste detectiemethode voor een gegeven type straling en toepassingsgebied. (KI-2)

  • Toetst in hoeverre in de eigen werksituatie wordt voldaan aan de door de wet- en regelgeving gestelde bepalingen (TKI-4)

  • Past de uitgangspunten voor stralingsbescherming van werkers en derden toe op de eigen werksituatie (TKI-4, OV-2, OV-3, CM-1, CM-3, LV-5)

  • Combineert/integreert kennis van andere blokken (genetica, oncologie) in de radiobiologie/stralingsbescherming (LV-5)

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen met zelfstudieopdrachten, practicum, zelfstudie, inloopvragenuur.

Toetsing

Door middel van practicum (aanwezigheidsplicht en voldoende verslag) en schriftelijk tentamen (meerkeuzevragen en open vragen met berekeningen, beide tentamenonderdelen wegen even zwaar).

Tentamendata

  • Tentamen: Vrijdag 17 november 2017 van 13.00 tot 15.00 uur

  • Hertentamen: Vrijdag 5 januari 2018 van 13.00 tot 15.00 uur

Literatuur

Eijnde, J.. van den; Schouwenburg, M. (zevende druk, 2013). Praktische Stralingshygiëne . Heron-reeks. Utrecht: Syntax Media, ISBN 97890 77423 99 8.

Opmerkingen

Het met goed resultaat afleggen van het tentamen en een voldoende practicumresultaat geeft recht op het landelijk erkende diploma stralingsdeskundigheid niveau 5B volgens het Besluit stralingsbescherming Kernenergiewet.