Prospectus

nl en

Extension Student Research Project

Course
2017-2018

Duur en studiebelasting

De bachelorstage mag de ingeroosterde termijn (totaal 16 weken) niet overschrijden, ook niet indien wordt verwacht dat verlenging van de stage de gewenste resultaten zal opleveren. De totale studiebelasting van de bachelorstage (3113401PPY) is 21 EC. De student kan dit uitbreiden met maximaal 3 EC, mits hiertoe voor aanvang van de stage toestemming is ontvangen van de examencommissie. De uitbreiding wordt geregistreerd in de vrije keuzeruimte van de opleiding.

Voor verdere informatie kan de student terecht bij de bachelorstage coördinator (dr. C.P. Tensen; c.p.tensen@lumc.nl)