Prospectus

nl en

French Culture III: Francophonies

Course
2017-2018

Dit vak wordt niet aangeboden in studiejaar 2017-2018 (wel in studiejaar 2018-2019) omdat het maar één keer per twee jaar gegeven wordt binnen het alternerende programma.

Toegangseisen

Niveau de Francais: B2+/ C1

Beschrijving

In dit college maak je kennis met de francofonie uit alle hoeken van de wereld (o.a. Senegal, België, Québec, Guadeloupe, Congo, Vietnam, Algerije en Frankrijk). Je komt in aanraking met de levendige debatten over de francofonie en je leert nadenken over dit cultureel lastig te bepalen begrip. Een aantal centrale vraagstukken en terugkerende thema’s zal aan bod komen : Wat betekent ‘f/Francophonie’? Wat is de status van ‘francofoon’ ten opzichte van ‘Frans’ ? Wat gebeurt er met de ‘Franse’ waarden wanneer deze zich in een nieuwe postkoloniale context ontwikkelen? Bestaat er slechts één francofonie? In hoeverre speelt de ideologische en politieke context een rol in de culturele uiting? In welke vormen drukken de artiesten zich uit ? Hoe creëren ze een eigen identiteit en esthetiek?
Aan de hand van theorie (concepten, filosofieën en debatten) leer je de verschillende vormen van culturele ‘teksten’ (o.a. websites, cinema, stripverhalen en populaire muziek) te analyseren.
In het practicum (1 uur per week) leer je zelf culturele uitingen te analyseren; en je leert mondeling en schriftelijk verslag te leggen van je bevindingen.

Leerdoelen

 • Algemene kennis van de Francofone wereld

 • De belangrijkste wetenschappelijke debatten en begrippen bij de bestudering van de francofonie kunnen identificeren.

 • Het identiteitsvraagstuk van de francofonie situeren en beschrijven, hierover debatteren, daarbij gebruik makend van de relevante behandelde begrippen en theorieën.

 • Artistieke uitingen analyseren; deze in de gepaste socio-culturele context plaatsen en hun originaliteit toelichten.

 • Leren mondeling en schriftelijk verslagleggen van je analyses.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 u

 • Bijwonen practica: 14 u

 • Voorbereiden college: 28 u * - Maken opdracht(en) voor practicum: 33 u

 • Voorbereiding voor toetsing: 33 u

 • Toetsing: 4 u

 • Vrij aan te vullen onderdelen:

Toetsing

Tentamenrooster

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • Practicumopdrachten

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers: midtermtentamen (30%); slottentamen (50%); practicumcijfer (20%).;

Herkansing

Midtermtentamen en eindtentamen worden tegelijk herkanst. Alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden. Het practicum kan niet herkanst worden.

Blackboard

Blackboard. Wordt gebruikt voor: studiemateriaal, opdrachten, corrigés, proeftentamens.

Literatuur

 • Alle bronnen zullen t.z.t. op Blackboard geplaatst worden.

 • Zelf downloaden en uitprinten.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. E.M.A. Radar