Prospectus

nl en

La tradizione epica e cavalleresca (Corso monografico)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Het college behandelt de Italiaanse hoofs-ridderlijke literatuur in de Middeleeuwen en de Renaissance. Aan de hand van een reader met capita selecta en achtergrondliteratuur zullen de volgende representatieve teksten behandeld worden: Tavola Ritonda, I Reali di Francia (Andrea da Barberino), Cantare di Ponzela Gaia, Morgante (Luigi Pulci), Orlando Innamorato (M.M.Boiardo), Orlando Furioso (Ludovico Ariosto), Gerusalemme Liberata (Torquato Tasso).

Leerdoelen

Inzicht in de kenmerken van de hoofse roman, het ridderepos en het cantare; interpretatie van hoofs-ridderlijke teksten uit de Middeleeuwen en Renaissance in hun cultureel-historische context; mondelinge discussie en geschreven analyse; ervaring met secundaire literatuur.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 14 uur

  • Zelfstudie: 124 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Schriftelijk tentamen met essayvragen (100%)

Herkansing

Schriftelijk tentamen met essayvragen (100%)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

  • Reader

Aanbevolen secundaire literatuur:
Giulio Ferroni, Profilo storico della letteratura italiana, Milano, Einaudi scuola, 2011, volume I, “Ludovico Ariosto”(pp.284-301) en “Torquato Tasso”(pp.371-392).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. M.J.J.P. Heijkant

Opmerkingen

Deelname aan het college is verplicht en zal gecontroleerd worden.