Prospectus

nl en

Italiaans: Keuzepakket Paper (Lavoro scritto)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit onderdeel dient als afsluiting van het keuzepakket Italiaanse taal en cultuur.

Beschrijving

Uitwerking van een beperkt vergelijkend onderzoek op het gebied van de Italiaanse taal- of letterkunde of cultuurkunde aan de hand van een beknopte literatuurlijst.

Leerdoelen

De leerdoelen worden, al naar gelang de aard van het onderwerp en het vakgebied waarop de Paper geschreven wordt, individueel vastgesteld.

Rooster

Niet van toepassing.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie begeleid door een van de betrokken docenten. De student dient, om tot een onderwerp te komen, zelf contact op te nemen met de docent op wiens vakgebied hij een Paper wil schrijven.

Toetsing

Werkstuk.

Blackboard

Voor deze cursus wordt niet gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Afhankelijk van het gekozen onderwerp.

Aanmelden

Via uSis.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Studiecoördinator