Prospectus

nl en

The German Bildungsroman: Goethes "Wilhelm Meister"

Course
2017-2018

Toegangseisen

Voor germanisten: voldaan aan alle eisen van het eerste en tweede jaar. Voor niet-germanisten: minimaal goede passieve beheersing van het Duits

Beschrijving

Het onvertaalbare begrip Bildung dat tot op heden niet alleen in Duitsland maar ook in Nederland bediscussieerd wordt, ontstond in Duitsland aan het einde van de 18e eeuw. Het omschrijft een concept dat niet alleen pedagogische, maar ook
antropologische en politiek-sociale aspecten heeft; het diende o.m. als instrument voor de maatschappelijke emancipatie van de Duitse burgerij, die zich, anders dan in Frankrijk in 1789, niet met geweld tegen de overheersing door de aristocratie wilde verzetten. De problemen van dit proces kregen literaire gestalte in het zeer Duitse genre van de Bildungsroman, waarvan de klassieke representant de Wilhelm Meister van Goethe is.
Goethe publiceerde Wilhelm Meisters Lehrjahre in 1795/96 en het vervolg Wilhelm Meisters Wanderjahre in 1821/29. Hij beschrijft hierin vol ironie en met toenemend scepticisme de pogingen van de koopmanszoon Wilhelm Meister om zichzelf te bilden en een positie in de standenmaatschappij te verwerven. Tussen de Lehrjahre en de Wanderjahre begint in Europa de industriële revolutie die Goethe als een van de eerste Duitse schrijvers literair en met ingrijpende consequenties voor het oorspronkelijke concept van Bildung heeft verwerkt.
Wij lezen de Lehrjahre en capita selecta uit de Wanderjahre.

Leerdoelen

De studenten

 • zijn in staat een aantal exemplarische literaire en niet-literaire teksten schriftelijk en mondeling te interpreteren en te contextualiseren aan de hand van hun chronologische en intellectuele positionering in de Kunstperiode

 • kunnen schriftelijk en mondeling diverse verbindingen leggen van de literatuur van de Kunstperiode naar de sociale geschiedenis van de 18e t/m de 20e eeuw

 • hebben door de werkwijze in een kleine werkgroep geleerd vragen te stellen aan de tekst (een onmisbare voorbereiding voor een bacheloreindwerkstuk).

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast EC x 28 uur = uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college: 71 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: mondeling tentamen: 40 + werkstuk 140 uur

 • Tentamen: 1 uur

Totale studielast EC x 28 uur = uur.

 • Bijwonen college: 28

 • Voorbereiden college: 71

 • Voorbereiding voor toetsing: mondeling tentamen: 40 uur

 • Tentamen: 1 uur

Toetsing

Toetsing:

mondeling tentamen + werkstuk

Weging:

50% mondeling tentamen + 50% werkstuk

Herkansing:

hertentamen mondeling over de zelfde stof. Verbetering werkstuk.

Nabespreking tentamen

Een dag/tijd voor een nabespreking van het schriftelijke werkstuk wordt vastgesteld indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

De literatuurlijst staat ruim van tevoren op de website

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Aanmelding altijd ook vóór 1 januari 2018 bij de docent: k.f.gille@uva.nl

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij Dr. K.F. Gille

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..