Prospectus

nl en

Universals and rarissima – A typological view on German BA

Course
2017-2018

Toegangseisen

Ten minste twee jaar BA Duits dan wel ten minste één jaar BA taalkunde en een goede beheersing van de Duitse taal.

Beschrijving

Unsere Herkunft bestimmt, was wir normal finden. Das gilt für vieles, aber auch für Sprache. Wer mit dem Deutschen oder einer verwandten germanischen Sprache aufwächst, erwartet, dass Sprachen bestimmte Eigenschaften haben: Artikel zum Beispiel, oder ein Perfekt, das mit “haben” gebildet wird. In der Sprachwissenschaft ist es wichtig, solche – oft unbewussten – Vorurteile zu hinterfragen. Wir üblich sind Artikel eigentlich in den Sprachen der Welt? Was gibt es für andere Strategien, das Perfekt auszudrücken? Welche Eigenschaften kommen in vielen Sprachen vor, im Deutschen jedoch nicht? Ist das Deutsche – typologisch gesehen – eine ‘exotische’ Sprache? Diese und ähnliche Fragen werden in diesem Seminar behandelt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus beschikken de studenten over:

 • grondige kennis van en inzicht in de grammatica van het Duits vanuit taaltypologisch oogpunt

 • elementaire kennis van fonologische, morfologische en syntactische eigenschappen van niet-Germaanse talen

 • de vaardigheid om mondeling en schriftelijk op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag te doen van taalobservaties en van gelezen vakliteratuur. Dit wordt onder bewijs gesteld door middel van een mondelinge presentatie, een schriftelijk werkstuk en een mondeling tentamen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur/ 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college en bestuderen literatuur: 13 x 4 = 52 uur (voor 5 EC), 13 x 6 = 78 uur (voor 10 EC)

 • Voorbereiding mondelinge presentatie: 26 uur

 • schriftelijke uitwerking presentatie: 36 uur

 • voorbereiding toetsing en toetsing: 114 uur (alleen voor studenten, die het vak voor 10 EC volgen)

Toetsing

Toetsing

Voor 5 EC:

 • Actieve deelname werkcolleges

 • Mondelinge presentatie

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie (1000 woorden)
  Extra voor studenten, die het vak voor 10 EC volgen:

 • Mondeling tentamen

Weging

Voor 5 EC:

 • Actieve deelname werkcolleges: 20%

 • Mondelinge presentatie: 40%

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie: 40%

Voor 10 EC:

 • Actieve deelname werkcolleges: 10%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Korte schriftelijke uitwerking van de presentatie: 20%

 • Mondeling tentamen: 50%

De korte schriftelijke uitwerking en het mondeling tentamen moeten voldoende zijn, d.w.z. 5,5 of hoger. Het eindcijfer van het gehele vak moet voldoende zijn, d.w.z. 5,5 of hoger.

Herkansing

De schriftelijke uitwerking en het mondelinge tentamen kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communicatie

 • het te beschikking stellen van studiemateriaal (incl. powerpoints uit de werkcolleges)

Literatuur

 • Wordt tijdens het college ter beschikking gesteld

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij dr. Jenny Audring

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen