Prospectus

nl en

Abschiede und andere Liebesgedichte

Course
2017-2018

Toegangseisen

Reguliere 3e-jaarsstudenten; voor anderen: goede passieve kennis van het Duits

Beschrijving

Zwischen den Zeilen "Du bist mîn, ich bin dîn" und „Abschiede und andere Liebesgedichte“ liegen augenscheinlich Welten. Auf jeden Fall liegen etwa 800 Jahre (Literatur-) Geschichte zwischen den Gedichten, aus denen sie stammen. In dieser Veranstaltung wird Liebeslyrik aus dem Zeitraum zwischen dem 12. und dem 21. Jahrhundert behandelt. Das geschieht nicht nur chronologisch, sondern auch anhand von Themen wie: Liebe und Freundschaft, geistige und körperliche Liebe, Liebe und Scheidung, Liebestod etc. Unterschiedliche Konzepte des Begriffs Liebe werden in ihrem kulturellen Kontext mit unterschiedlichentheoretischen Ansätzen besprochen. Dabei wird auf Formaspekte ebenfalls eingegangen.

Leerdoelen

Studenten – hebben inzicht in en kennis van de relevante verschijnselen en ontwikkelingen in de Duitstalige poëzie vanaf de Middeleeuwen (met een zwaartepunt op de twintigste/eenentwintigste eeuw); – hebben inzicht in en kennis van de voor de analyse van die poëzie relevante poëzie- en cultuurtheoretische aspecten; – hebben kennis van en inzicht in in de belangrijkste theorieen om de primaire teksten te analyseren en vanuit wetenschappelijk oogpunt te becommentarieren; – zijn in staat zelfstandig aan het onderwerp van het college gerelateerde eenvoudige onderzoeksvragen te formuleren; – zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk voor een wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

 • Combinatie van hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 (5 ec)

 • Bijwonen college: 13 x 2: 26

 • Voor- en nabereiden college: 104

 • Voorbereiding referaat: 10

 • Schriftelijke uitwerking referaat: 10

Of: totale studielast of 280 (10 ec)

 • Bijwonen college: 13 x 2: 26

 • Voor- en nabereiden college: 104

 • Voorbereiding referaat: 25

 • Schriftelijke uitwerking referaat: 25

 • Voorbereiding mondeling tentamen (met literattuurlijst): 100

Toetsing

 • verplicht, zonder cijfer: aanwezigheid bji minstens 11 van de 13 zittingen

 • verplicht, zonder cijfer: actieve deelname tijdens de colleges

 • mondeling referaat: 40%

 • schriftelijke uitwerking referaat: 60%

Compensatie tussen de onderdelen is mogelijk, maar het schriftelijk tentamen moet voldoende zijn (5,5 of hoger), evenals het eindcijfer.

Alleen het schrijftelijk tentamen kan worden herkanst.

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt:

 • voor actuele informatie en het ter beschikking stellen van studiemateriaal, toetsopdrachten en beoordelingsformulieren etc.

 • als discussieplatform

Literatuur

 • "Es schlug mein Herz". Deutsche Liebeslyrik. Hg. von Hans Wagener. Stuttgart: Reclam, akt. Neuausgabe 2006;

 • Dieter Burdorf: Einführung in die Gedichtanalyse. 3., aktualisierte u. erweiterte Aufl., Stuttgart/ Weimar (Metzler) 2015

Weitere Literatur wird zur Verfügung gestellt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij prof. dr. A. Visser

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144.
mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl@hum.leidenuniv.nl..

Opmerkingen

Niet van toepassing.