Prospectus

nl en

Dramatic Media

Course
2017-2018

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In een reeks hoor- en kijkcolleges oriënteren wij ons op de mediumspecifieke eigenschappen van theater en film. In het eerste blok richten we ons daarbij specifiek op theater. Aan de hand van een reeks van klassieke theaterstukken uit verschillende periodes en taalgebieden (o.a. Shakespeare’s Hamlet, Sophokles’s Antigone, Tsjechov’s Oom Wanja en Beckett’s Krapp’s Last Tape) kijken we naar de middelen die theatermakers hebben om een verhaal te vertellen, een personage neer te zetten, een idee over te brengen, en de toeschouwer te raken. We richten ons daarbij (onder andere) op dialoog, mise-en-scène, acteerstijlen, het gebruik van speciale effecten, belichting, en muziek. In het tweede blok bespreken we aan de hand van zes klassieke films de impact van filmische vertelling, mise-en-scène, cinematografie, montage, focalisatie en geluid. De aandacht zal in de colleges met name gericht zijn op het minutieus analyseren van een reeks van korte theater- en filmfragmenten.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • heeft de student inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen theater en film;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste theater- en filmanalytische begrippen;

  • heeft de student zich de vaardigheid eigen gemaakt formele en narratologische eigenschappen van film en theater te kunnen herkennen, benoemen en interpreteren (systematische analyse);

  • is de student in staat, aan de hand van een gestuurde schrijfopdracht theaterfragmenten en filmclips systematisch te analyseren, zowel in isolement, als in samenhang met de totale theater- en filmtekst;

  • kan de student deze systematische analyse, aan de hand van een gestuurde schrijfopdracht, verwerken in een goedlopend betoog.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

Responsie college

Studielast

Totale studielast: 280 uur
Colleges: 28 uur
Filmvertoningen: 28 uur
Voorbereiden colleges: 124 uur
Voorbereiden en schrijven papers:100 uur

Toetsing

Twee gestuurde schrijfopdrachten: midtermpaper: theater (50%); eindpaper: narratieve film (50%).
Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de twee schrijfopdrachten.

De herkansing bestaat uit een nieuwe schrijfopdracht van vergelijkbare aard.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Robert Leach, Theatre Studies: the Basics. New York: Routledge, 2008.
Peter Verstraten, Handboek Filmnarratologie. Nijmegen: Vantilt, 2006.
Sophokles, Antigone (441 BCE)
Shakespeare, Hamlet (1600-1602)
Tsjechov, Oom Wanja (1897)
Brecht, Driestuiversopera (1928)
Beckett, Krapp’s Last Tape (1958)

Een nader te bepalen selectie films (zie Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis voor colleges, tentamens en papers is verplicht.

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docenten
Mw. Dr. A.L.B. van Weyenberg of dhr. dr. Y. Horsman.

Onderwijsadministratie: Van Wijkplaats.
Studiecoördinator: mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap