Prospectus

nl en

Introduction to Latin American modern history II

Course
2017-2018

Toegangseisen

Ingeschreven staan aan een Bachelor-opleiding aan de Leidse of een andere Nederlandse universiteit.

Beschrijving

Deze inleidende cursus vormt een algemene kennismaking met de regio Latijns-Amerika, waarbij de nadruk wordt gelegd op de overeenkomsten en de verschillen tussen de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van de diverse Latijns-Amerikaanse landen. Deze cursus analyseert de actuele situatie in diverse Latijns-Amerikaanse landen. Tijdens de colleges zal de huidige sociaal-economische en politieke realiteit van één specifiek land of groep landen aan bod komen. Tijdens de landenanalyse zal dieper worden ingegaan op thema’s die in deel I in algemene termen zijn behandeld.

Leerdoelen

Deze cursus heeft als doel de student in staat te stellen kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in de specieke kenmerken van de sociaal-economische, politieke en culturele ontwikkeling van ieder Latijns-Amerikaanse land.

Rooster

Collegerooster LAS

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: (5EC x 28 uur) = 140 uur
Hoorcolleges: (6×4=) 24 uur
Bestudering verplichte literatuur: 116 uur

Toetsing

Toetsing

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Weging

Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

Herkansing

Herkansing: Schriftelijk tentamen met 4 essayvragen (100%)

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

Howard J. Wiarda en Harvey F. Kline (eds) (2014) Latin American Politics and Development. Boulder: Westview Press. Achtste editie. ISBN: 978-0-8133-4904-6.
Dit boek dient te worden gelezen tijdens de cursus (leesadvies per college beschikbaar).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Prof.Dr. P. Silva

Studiecoördinator: A.C. Wapenaar MA

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Deze cursus is deel II van een tweedelige cursus (elk van 5 EC). Het eerste deel wordt gevolgd door zowel hoofdvak- als minorstudenten. Dit tweede deel is geen onderdeel van de minor.
Verplichte aanwezigheid (minimaal 9 van de 12 colleges). Bij meer afwezigheid volgt uitsluiting van tentamen,