Prospectus

nl en

Introduction Second Language Acquisition

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen. Studenten van buiten de faculteit wordt aangeraden een inleidend boek over taalwetenschap te lezen.

Beschrijving

Inleidend college waarin de belangrijkste onderzoeksvragen, theoretische achtergronden en onderzoeksmethoden op het gebied van tweedetaalverwerving aan de orde komen. Naast een inleidend boek (met opdrachten) wordt gebruik gemaakt van klassieke publicaties als ondersteunend materiaal. Bij het college horen tweewekelijkse huiswerkopdrachten over een deel van het boek en de achtergrondliteratuur.

Leerdoelen

Doel van het college is kennis te ontwikkelen van basisbegrippen, verschillende theoretische benaderingen en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van tweedetaalverwerving, inzicht in de belangrijkste vragen en problemen van het vakgebied, en de vaardigheid al deze aspecten in verband te brengen met concrete voorbeelden.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies
Let op: het college is gepland op maandag van 11 tot 13 uur. Het kan echter gebeuren dat het college op woensdag van 15 tot 17 uur wordt gegeven. Dit wordt in de tweede helft van augustus definitief bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege met opdrachten

Studielast

totale studielast 140 uur, waarvan

  • college-uren: 28 uur

  • bestuderen cursusboek en achtergrondliteratuur: 74 uur

  • maken opdrachten: 36 uur

  • tentamen: 2 uur

Toetsing

Toetsing en weging

Tweewekelijkse huiswerkopdrachten (25%). Voor niet ingeleverde opdrachten wordt een onvoldoende genoteerd. Bij een gemiddelde onvoldoende voor de huiswerkopdrachten wordt een aanvullende nota gevraagd. Het afsluitende schriftelijk tentamen bestaat voor de helft uit gesloten vragen en voor de helft uit korte open vragen (75%). Voor het tentamen moet minimaal een 5,5 worden gehaald.
Deze informatie kan binnenkort gewijzigd worden

Herkansing

Het tentamen mag een keer herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

  • berichtgeving over lopende zaken

  • specifieke informatie over de onderdelen van de cursus

Literatuur

Cursusboek: Lightbown, P.M. & N. Spada (2013, 4e ed) How languages are learned, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-454126-8]

Voor eerste bijeenkomst bestuderen: hoofdstuk 1.
Achtergrondliteratuur (voorlopige lijst):
1 Bley-Vroman, R. (1989) What is the logical problem of foreign language learning? In S.M. Gass & J. Schachter (eds.) Linguistic Perspectives on Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 41-68.
2 Ellis, R. (1985) Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, hoofdstuk 2 ‘The role of the first language’, 19-41.
3 Caspers, J. & A. van Santen (2006) Nederlands uit Franse en Chinese mond, Invloed van T1 op de plaatsing van klemtoon in Nederlands als tweede taal? Nederlandse Taalkunde 11, 289-318.
4 Abrahamsson, N. & K. Hyltenstam (2008) The robustness of aptitude effects in near-native second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 30, 481-509.
5 Hulstijn, J.H. (2005) Impliciete en expliciete taalverwerving. In J.E. Grezel (red.) Gloria Bondi, Liber Amicorum voor Bondi Sciarone. Amsterdam: Boom, 89-94.
6 Arends, M. (2007) Verwervingsvolgorde in het Nederlands als tweede taal, Een onderzoek naar de bruikbaarheid van Pienemanns ‘Processability’-theorie als verklarend en voorspellend model. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 77, 79-89.
7 Bossers, B. (2008) Vormen van grammatica-onderwijs en hun effect op de taalverwerving. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 197-211.
8 Craats, I. van de (2008) Uitspraak en alfabetisering. In B. Bossers (red.) Klassiek vakwerk, Achtergronden van het NT2-onderwijs. Amsterdam: Boom, 159-172.
9 Hulstijn, J. (2012) Raadsels van tweedetaalverwerving. Dutch Journal of Applied Linguistics1, 1, 150-159.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Raadpleeg de uSis-website voor instructie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent Prof.dr. C.C. Levelt
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

N.v.t.