Prospectus

nl en

Taal en cultuur van de Indo-Europeanen

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie. Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Beschrijving

Bijna alle talen van Europa en een grote groep talen in Zuidwest en Centraal Azië zijn aan elkaar verwant en vormen de Indo-Europese taalfamilie, dat wil zeggen dat ze allemaal afstammen van één oertaal, die we het Proto-Indo-Europees noemen. Met zo’n 3 miljard sprekers is deze taalfamilie de grootste taalfamilie op aarde. Welke talen horen nou precies bij de Indo-Europese familie? En hoe weten we eigenlijk dat deze talen verwant zijn? Wie heeft dat ooit als eerste bedacht? Hoe kun je zo’n proto-taal reconstrueren en hoe ziet dat Proto-Indo-Europees er dan ongeveer uit? Wat heb je eigenlijk aan zo’n reconstructie? In hoeverre geeft onze kennis van de historische ontwikkelingen van deze talen een inkijk in de prehistorische wereld waarin de sprekers van deze talen leefden? Kunnen we ook de cultuur en leefomgeving van de Proto-Indo-Europeanen reconstrueren? En in hoeverre kun je al deze kennis gebruiken om de moderne Indo-Europese talen beter te begrijpen? In dit college zullen we op zoek gaan naar het antwoord op deze en andere vragen.

Leerdoelen

  • Algemene kennis van de uitkomsten van de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap.

  • Algemene kennis van de externe geschiedenis van de belangrijkste Indo-Europese talen.

  • Eerste kennismaking met enkele taalkundige veranderingen tussen het Proto-Indo-Europees en een aantal van zijn afstammelingen.

  • Algemene kennis van de cultuur en prehistorie van de sprekers van de vroege Indo-Europese talen en het Proto-Indo-Europees.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1uur) en werkcollege (1uur)

Studielast

26 uur contactonderwijs
6 uur tentamen
52 uur voorbereidingstijd op colleges
56 uur voorbereiding op tentamen.

Toetsing

Schriftelijk deeltentamen (25%) en eindtentamen (75%). Er is mogelijkheid tot herkansing van het tentamen (100%).

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Ja: de slides die gebruikt worden in het hoorcollege zullen elke week op Blackboard gezet worden.

Literatuur

Via Readeronline

Aanmelden

Studenten dienen zichzelf in te schrijven voor tentamens en hoorcolleges via uSis. Inschrijving voor de werkgroepen van dit vak gebeurt via de administratie.

Eerstejaars Taalwetenschapstudenten worden automatisch ingeschreven voor werkgroepen. Andere studenten dienen contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk .

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Tijmen Pronk

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk