Prospectus

nl en

Syntax 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Syntaxis is de studie van de zinsbouw. Studenten worden vertrouwd gemaakt met de belangrijkste termen en concepten in de syntaxis in deze cursus. Na de woordsoorten en grammaticale categorieën (en diagnostiektesten zoals morfologie-, distributie-, en functietesten), bestuderen wij constituenten-structuur, eenvoudige zinnen en complexe zinnen (o.a. betrekkelijke bijzinnen). Aan de hand van verschillende talen (o.a. het Chinees, Japans, Malagasy, Welsh, en Yoruba) onderzoeken wij verschillende syntactische verschijnselen (passive, antipassive, causative, applicative) en processen in taal.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in syntactische verschijnselen.

 • Elementaire kennis van syntactische verschillen tussen talen.

 • Kennis van de belangrijkste taaltheoretische inzichten over zinsbouw.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege 1 uur

 • Werkcollege 1 uur

Studielast

140 uur totale studielast:

 • 28 uur contactonderwijs

 • 6 uur toetsing

 • 52 uur voorbereidingstijd op colleges

 • 54 uur voorbereiding op tentamen

Toetsing

 • wekelijks huiswerk

 • schriftelijk mid-term, en tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

An introduction to syntactic analysis and theory (2014) by Dominique Sportiche, Hilda Koopman and Edward Stabler. Published by Wiley Blackwell.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, Else van Dijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Dr. G.J. van der Wal

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk