Prospectus

nl en

Syntax 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Syntaxis 1

Beschrijving

In het eerste deel van dit college worden de uitgangspunten van de generatieve syntaxis behandeld. Aan de hand van verschillende syntactische verschijnselen (o.a., verplaatsingen), zullen de studenten bekend gemaakt worden met de X-bar theorie, casustheorie, localiteit, en andere kernbegrippen binnen generatieve syntaxis. In het tweede deel van het college, leggen wij de nadruk op argumentatie, bij voorbeeld de vraag wat als doorslaggevend bewijs voor een bepaalde stelling kan worden beschouwd.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven kennis over de basis van generatieve syntaxis.

  • Studenten verwerven kennis over de basis van argumentatie.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uur die aan het volgen van college worden besteed

  • 62 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 52 uur voor de voorbereiding van de tentamens

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard
worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

An introduction to syntactic analysis and theory, by Dominque Sportiche, Hilda Koopman and Edward Stabler. Published by Blackwell, 2014.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Lisa Cheng

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk