Prospectus

nl en

Descriptive Linguistics 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Beschrijvende taalkunde 1

Beschrijving

Dit college sluit aan op Beschrijvende taalkunde 1 in het eerste semester. In Beschrijvende taalkunde 2 concentreren we ons op de analyse van ruwe taalgegevens op alle terreinen: fonologie, morfologie, en syntaxis. De nadruk ligt op het afwegen van verschillende analyses en zelf tot een optimale analyse kunnen besluiten. We maken hierbij gebruik van weinig geanalyseerde en ongepolijste gegevensverzamelingen waarop de studenten zelf werken, ook in groepsverband. Beoordeling vindt plaats op basis van een aantal analyses van deelonderwerpen.

Leerdoelen

Vaardigheid in het zelf maken van een deelbeschrijving van fonologische, morfologische en syntactische verschijnselen van onbekende talen. Basisvaardigheden in de computerapplicaties Praat, ELAN, Flex.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studiebelasting

5 ects = 140 uur:

26 uur college
48 uur Transcriberen en analyseren van gegevens (6 × 8 uur )
30 uur Nalezen van achtergrond materiaal (6 × 5 uur )
36 uur Opschrijven van resultaten (6 × 6 uur )

Blackboard

Blackboard

Toetsing

Verplichte wekelijkse opdrachten die uitmonden in twee eindwerkstukken (ieder 50%), één per blok. Beide eindopdrachten moeten worden ingeleverd.
Beide werkstukken dienen voldoende te zijn.
Herkansing: Studenten kunnen werkstukken herkansen maar wel met een uitbreiding.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met één van de docenten:

Aone van Engelenhoven

Maarten Mous

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk