Prospectus

nl en

Reading Vedic texts 1

Course
2017-2018

Toegangseisen

niet van toepassing

Beschrijving

In dit college wordt de oudste vorm van Sanskrit behandeld, namelijk die van de Veda’s, een verzameling hymnen en rituele teksten uit de periode tussen ca. 1200 en 800 v.Chr. Na de behandeling van de grammaticale verschillen met het latere Sanskrit, worden een aantal hymnen uit de Rigveda gelezen.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studiebelasting

5 EC = 140 uur, waarvan 28 college, 90 uur voorbereiden college (het lezen en vertalen van de teksten),
22 uur voorbereiden tentamen.
Geen tussentijdse toets,

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Herkansing

Studenten die de cursus niet halen, kunnen het tentamen herkansen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Aan te schaffen:

  • A.A. Macdonell, A Vedic grammar for students (Oxford UP, herdrukt in India);

  • A.A. Macdonell, A Vedic reader for students (Oxford UP, herdrukt in India).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Hannes Fellner

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk