Prospectus

nl en

Description non-western language I

Course
2017-2018

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Als voorbeeld van een niet-westerse taal nemen we het Trio, een Caribische taal die in Suriname en over de grens in Brazilië wordt gesproken door +/- 2600 sprekers. De Caribische taalfamilie is een van de grootste taalfamilies in Zuid Amerika. De Trio groep is een amalgamatie van kleinere Indiaanse groepen zoals de Aramayana ‘Bijenvolk’, de Pïrëuyana ‘Pijlrietvolk’ en vele anderen. De Trio leven van de jacht, visserij en landbouw. Voor de Trio is taal (en de stem) de zetel van de ziel en wordt er veel waarde gelegd op verzorgd en esthetisch taalgebruik. Het Trio is de grootste inheemse taal die in Suriname vertegenwoordigd is. In dit college wordt er aandacht besteedt aan de structuren van de taal, van de fonologie tot aan clause types, en aan de culturele context waarin de taal gesproken wordt. In dit college gebruiken wij de Trio grammatica van E.B. Carlin als naleeswerk.

Leerdoelen

  • Relevante feiten over te Trio onthouden en produceren: hun demografie, locatie, levenswijze, en cultureel belangrijke feiten.

  • Basis Trio structuren over de woordklassen heen identificeren en beschrijven volgens Basic Linguistic Theory (Dixon 2010).

  • Je eigen kunnen demonstreren door nog niet geziene Trio data te analyseren.

  • Een korte tekst over jezelf vervaardigen in het Trio.

Rooster

Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De studielast voor deze cursus is 140 uur:

  • 26 uren die aan het volgen van college worden besteed

  • 52 uur voor het bestuderen van de literatuur en het maken van opdrachten ter voorbereiding op het college

  • 62 uur voor het maken van de toets-opdrachten en voorbereiding op het eindtentamen

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%)

Actieve participatie en wekelijkse opdrachten, inclusief het schrijven van een verhaal over jezelf in het Trio (30%)

Compenseren van een onvoldoende is niet mogelijk; indien één onderdeel niet wordt behaald dienen alle onderdelen te worden herhaald.

Herkansing:

Schriftelijk tentamen

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • Announcements

Literatuur

Carlin, Eithne B. (2004) A Grammar of Trio. A Cariban language of Suriname. Frankfurt etc.: Peter Lang. Te downloaden van www.eithnecarlin.nl

Aanvullende literatuur zoals een aantal taalkundige en etnografische artikelen wordt bekend gemaakt tijdens het college.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die niet ingeschreven staan voor de bachelor Taalwetenschap en dit vak willen volgen dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator, mw. E.A. van Dijk

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Prospective students, please check the Study Abroad/Exchange website for information on how to apply.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:
Eithne Carlin

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Aanwezigheid op het college is verplicht.

Tentamen is verplicht, studenten moeten blijven zitten tot een half uur voor het einde van het tentamen.