Prospectus

nl en

Rubbing cultures. Black and white in Dutch Literature

Course
2017-2018

Toegangseisen

Het handboek Literatuur in de wereld van Jan Rock e.a wordt bekend verondersteld, net als F.W. Korsten, Lessen in Literatuur.

Beschrijving

‘Iedere kunstenaar is een soort neger – met stilte om zich heen’, staat in Het zwarte licht van Harry Mulisch. Hoewel 'de neger' hier een metafoor lijkt, is hij ook een personage in die roman uit 1956. Veel aandacht is er in de neerlandistiek nog niet geweest voor zulke zwarte personages. Wat moeten we met het verlangen naar een zwarte vrouw van Cola Debrots hoofdpersoon in Mijn zuster de negerin? En wat is het effect van het portretteren van een wit gymnasium door een zwart meisje in Het gym van Karin Amatmoekrim?
Onder leiding van de Antilliaans-Nederlandse dichter en wetenschapper Alfred Schaffer, gaan we ons buigen over kwesties als racisme, identiteit en hybriditeit in literair proza an ook in contemporaine poezie. Schaffer woont en werkt in Zuid-Afrika, en zal de vragen nadrukkelijk in een politiek en internationaal verband van andere 'zwarte literatuur' plaatsen. We leggen bovendien steeds relaties met de Nederlandse koloniale geschiedenis, met de diaspora cultuur, de identiteit van migranten in Nederland en het Hollandse koloniale verleden, racisme in de hedendaagse cultuur, en deze romans en gedichten.

Leerdoelen

Studenten

 • verwerven kennis van en inzicht in de ideologie-kritische en comparatieve benaderingswijzen van literatuur.

 • ontwikkelen verdere vaardigheid in de analyse en interpretatie van literaire teksten.

 • lerenliteratuur kritisch bestuderen en beoordelen; passen theoretische inzichten toe op primaire teksten (de gelezen werken analyseren in het licht van actuele ontwikkelingen in de Nederlandse en internationale literatuurwetenschap).

 • verwerven kennis van en inzicht in de cultuurhistorische en maatschappelijke context van de Nederlandse literatuur.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlands

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur

 • Colleges (26 uur)

 • Opdrachten maken en een portfolio (34 uur)

 • Het opzetten en uitvoeren van een zelfstandig onderzoek en daarover schriftelijk rapporteren (40 uur)

 • Zelfstandige literatuurstudie (50 uur)

Toetsing

Toetsing

 • Twee schriftelijke opdrachten en een portfolio met leesverslagen (30%)

 • Onderzoeksopzet en presentatie daarvan (20%)

 • Een schriftelijk werkstuk (50%)

Alleen het werkstuk kan herkanst worden. Voor alle onderdelen moet minimaal een 5.5 behaald worden.

Weging

Zie hierboven

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst

Nabespreking tentamen/werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen/werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen/werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving

 • communicatie over lopende zaken

 • inleveren van tussentijdse opdrachten

Literatuur

We lezen o.a:

 • Harry Mulisch, Het zwarte licht

 • Michael Tedja: Regen

 • Claudia Rankine: Citizen

 • Ta-Nehisi Coates: Tussen de wereld en mij

 • Karin Amatmoekrim, Het Gym

Schrijf je tijdig in op Blackboard om meer informatie te krijgen over de te lezen literatuur voor deze cursus.

Aanmelden

Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.
Algemene informatie over uSis is te vinden op Nederlands en English

Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie gelieve contact op te nemen met prof.dr. Y. van Dijk

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-527 2144. mail: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.