Prospectus

nl en

Moleculaire genetica 1

Course
2017-2018

Beschrijving

In dit vak wordt behandeld hoe de genetische informatie vanaf het DNA via het RNA wordt omgezet in eiwitten. Wat betreft het DNA komen o.a. aan bod: de structuur van de DNA helix, supercoiling en histonen, de replicatie, de homologe recombinatie en reparaties van fouten in het DNA. Met betrekking tot het RNA zal worden behandeld: initiatie en terminatie van transcriptie, de regulatie van transcriptie en RNA splicing. Bij de synthese van eiwitten door translatie worden o.a. besproken: de genetische code, de ribosomen en het tRNA.

Leerdoelen

Student kent de basisprincipes van de Moleculaire Genetica en kan deze toepassen om (hypothetische) resultaten van experimenten te verklaren.

Literatuur

Alberts et al. Molecular Biology of the Cell, 6e editie. Garland Publishing Inc. ISBN 978-0-8153-4464-3.

Coordinator

Mw. Dr. N. Goosen

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen en tussentijdse toetsen
Het tentamen telt voor 90% mee en het gemiddelde van de tussentijdse toetsen telt voor 10% mee in het eindcijfer.

Ingangseisen

Niet van toepassing