Prospectus

nl en

Statistiek (BIO)

Course
2017-2018

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coördinator: Drs. F.J.A. Jacobs Email: f.j.a.jacobs@umail.leidenuniv.nl

Beschrijving

Inleiding in de statistiek. Aandacht voor: statistische verdelingen (normaal, binomial, Poisson), associaties en relaties, vergelijking van gemiddelden, zowel voor normaal als niet-normaal verdeelde variabelen. De nadruk ligt op het formuleren en vervolgens toetsen van een hypothese: welke statistische toest hoort bij welk probleem? Via een flowchart van toetsen en boxen met berekeningen in het gebruikte boek ga je na hoe statistische berekeningen worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Inzicht geven in basale statistiek en kansrekening. Studenten leren hypothesen te formuleren en moeten voor verschillende typen onderzoek kunnen aangeven welke statistische toets geschikt is. Studenten leren werken met R Commander. Ze weten welke toets bij welk probleem hoort.

Eindtermen:
Student kan werken met R Commander. Student kan middels een determinatieschema bepalen welke toets hij of zij moet toepassen. Student kan een heldere vraagstelling en hypothese opstellen. Student leert hoe een onderzoek opgezet moet worden zodat de resultaten antwoord geven op de vraag. Bekendheid met type I en type II fouten.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Studenten maken, met begeleiding, zelf een aantal werk college opdrachten waarbij een dataset statistisch wordt geanalyseerd. Alle stapjes in de colleges worden door Multiple Choice getoetst, dit gebeurt via Blackboard. Gebruik van R-Commander.

Toetsing

Per onderdeel wordt middels Blackboard door Multiple Choice getoetst of de stof begrepen is. Je moet tijdens de cursus een minimum aantal MC testen maken. Dit telt niet mee in het eindpunt (wel bij twijfel). Antwoorden op de werk college opdrachten tellen voor 1/4 deel in het cijfer, er is een schriftelijke toets die telt voor 3/4 deel mee in het eindcijfer. Je mag het boek gebruiken tijdens het tentamen.

Blackboard

Colleges komen in Blackboard. Ook is hier aanvullend materiaal (o.a. oefententamen, eerdere tentamens) te vinden. Per onderdeel MCQ in Blackboard.

Literatuur

Verplicht boek: Holmes, Moody, Dine and Trueman, Research Methods for the Biosciences, Third edition, Oxford University Press
We gebruiken R Commander om berekeningen te doen en toetsen uit te voeren. Er is een korte Engelse handleiding gebruik R Commander.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard