Prospectus

nl en

Letterkunde: Roman, cinéma (de 1800 à nos jours)

Course
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse Frans. Voor studenten uit andere studierichtingen: in staat zijn Frans te verstaan en vlot te lezen. Inschrijving in overleg met de docent.

Dit vak wordt binnen het alternerende programma één keer per twee jaar aangeboden: wel in studiejaar 2017-2018 en niet in studiejaar 2018-2019.

Beschrijving

Vreemd genoeg schrijft Michel Houellebecq in de 21e eeuw romans “à la Balzac, waar actie vermengd wordt met geschiedenis en sociologie”, meent de Franse criticus Bruno Viard. Om die paradox te kunnen begrijpen, moet je de transformaties kennen die de Franse roman in zijn lange geschiedenis heeft doorgemaakt. In dit college beginnen we bij de canonische roman Le Père Goriot van Balzac en volgen de ontwikkeling van de Franse roman via hoogtepunten als Flaubert, Proust, Céline en de Nouveau Roman, tot aan de hedendaagse literatuur. Ook de Franse cinema kent in de 20e eeuw een ongekende bloei, met filmmakers van wereldfaam als Marcel Carné, Jean Renoir en de cineasten van de Nouvelle Vague. Filmstijlen lopen vaak parallel aan literaire ontwikkelingen, of kondigen die aan. Dit college is ook een inleiding in een aantal methodes van romananalyse, die in sommige gevallen op cinema toepasbaar zijn.

Leerdoelen

 • Grondige kennis van de ontwikkeling van de Franse roman sinds 1800

 • Eerstehand kennis van een aantal canonieke Franse romans uit de 19e, 20e en 21e eeuw, van de historische en literaire achtergronden, thematiek en formele kenmerken.

 • Kennismaking met enkele sleutelfilms uit de Franse filmgeschiedenis en de context ervan.

 • Kennis van een aantal belangrijke methodes van romananalyse en het vermogen, deze toe te passen.

 • Leren omgaan met literatuurtheorie en secundaire literatuur.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege + praktische opdrachten

Studielast

Totale studielast: 140 uur.

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden college : 28 uur

 • Bestuderen Literatuur: 50 uur

 • Maken opdracht(en) :31 uur

 • Toetsing: 3 uur

Toetsing

Tentamenrooster

Toetsing: Het eindcijfer komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers voor de midtermopdracht en het tentamen.

Weging: Midtermopdracht: 30%; tentamen: 70%.

Herkansing: de midtermopdracht kan éénmaal herkanst worden d.m.v. een bijgewerkte versie; alleen een onvoldoende deeltoets kan herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor: studiemateriaal, praktische informatie, communicatie met studenten.

Literatuur

Jacqueline Villani, Le roman ( Paris, Belin, 2004, coll. Atouts Lettres)

Romans :
Honoré de Balzac, Le Père Goriot (Petits Classiques Larousse)
Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit (Gallimard Folio)
Marie Darieussecq, Truismes(Gallimard Folio)
Gustave Flaubert, Madame Bovary (Petits Classiques Larousse)
Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte (J’ai lu)
Marcel Proust, « Un amour de Swann » in Du côté de chez Swann (Garnier Flammarion)

NB. De voorgeschreven werken moeten in integrale en papieren uitvoering worden aangeschaft. Smartphone- of ebookuitgaves worden niet toegelaten.

Enkele andere teksten (o.a. van Nathalie Sarraute) plus secundaire literatuur worden via Blackboard ter beschikking gesteld

Films : (zelfstandig bekijken, aanschaffen hoeft niet)
Jean Renoir : La grande illusion (1938)
Volker Schlöndorff, Un amour de Swann (1984)
Francois Truffaut, Les 400 coups (1959).

Lezen voor aanvang van de collegereeks (dus tijdens de collegevrije periode) : Balzac en Flaubert.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.E. Schulte Nordholt