Prospectus

nl en

Séminaire de recherche: La Deuxième Guerre Mondiale en France: littérature et cinéma

Course
2017-2018

Toegangseisen

Toegankelijk voor 2e en 3e jaars BA Franse taal en cultuur.

N.B.: Houd bij de keuze van een Séminaire rekening met het volgende: in het tweede en derde jaar moeten in totaal vijf Séminaires met goed gevolg afgerond worden, minimaal twee hiervan dienen met een onderzoekscomponent (Séminaire de recherche) te zijn.

Andere BA opleidingen: goed Frans kunnen verstaan en lezen.

Beschrijving

De verwerking van de Tweede Wereldoorlog in literatuur en film kent in Frankrijk een lange, gevarieerde geschiedenis, waarvan we een aantal hoogtepunten bestuderen. Allereerst is er de ‘Drôle de guerre’, de slechts anderhalve maand durende strijd tegen de Duitse invasie van 1940, door Claude Simon beschreven in L’acacia. De beroemde speelfilm Hiroshima mon amour van Alain Resnais, met script van Marguerite Duras, doorbreekt eind jaren 50 voor het eerst het heersende, heroïsche beeld van het Verzet. Over de Bezetting zelf bestaat geen completer beeld dan de filmdocumentaire van Marcel Ophüls, Le chagrin et la pitié (1969), met getuigen uit het Verzet maar ook uit de Collaboratie, Vichy en de Duitse bezettingsmacht. Mede door deze film ontstaat er in Frankrijk vanaf de jaren 70 een minder geïdealiseerd beeld van de 2e Wereldoorlog. Er komt meer aandacht voor de getuigenissen van de concentratiekampen (Delbo) en vanaf de jaren 90 voor de herinnering aan gebombardeerd Parijs (Chantal Chawaf) en aan de Jodenvervolging (Patrick Modiano).

Leerdoelen

 • Grondig inzicht in de bestudeerde teksten en films + secundaire literatuur

 • Inzicht in de historische en culturele context alsmede literaire theorie

 • In staat zijn een eigen onderzoek over een deelonderwerp te doen en daarover verslag te doen, mondeling en schriftelijk

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm :

Hoorcollege, Werkcollege

Studielast

 • totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 40 uur

 • tijd voor het voorbereiden van spreekbeurt en schrijven van een werkstuk: 72 uur

Toetsing

Tentamenrooster

 • participatie en voorbereiding: 20%

 • werkstuk: 50%

 • referaat, mondelinge presentatie : 30%

De herkansing bestaat uit een nieuwe verbeterde versie van het werkstuk binnen een beperkte tijd.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van het eindcijfer.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus

Literatuur

 • Charlotte Delbo, Auschwitz et après I : Aucun de nous ne reviendra (Minuit)

 • Marguerite Duras, Hiroshima mon amour (Gallimard Folio)

 • Patrick Modiano, Dora Bruder (Gallimard Folio)

 • Claude Simon, L’Acacia (Minuit)

 • Lydie Salvayre, La compagnie des spectres (1997)

 • Atiq Rahimi, Synghé sabour (Gallimard Folio)
  Simon en Delbo voor aanvang van de colleges lezen.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. A.E. Schulte Nordholt