Prospectus

nl en

Law and Literature

Course
2017-2018

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving en literatuur

In een reeks socratische (interactieve) colleges wordt de volgende literatuur besproken en bediscussieerd:

 • Sofokles – Antigone (vertaald door Gerard Koolschijn)

 • Vasili Grossman, Alles stroomt, Breda: De Geus, pp. 98-111, pp.179-191 (fragmenten)

 • R. Rorty, ‘Human Rights, Rationality, and Sentimentality’, in: R. Rorty, Truth and Progress. Philosophical Papers Volume 3, Cambridge: Cambridge University Press 1998, pp. 167-185 (via Blackboard).

 • Javgeni Zamjatin - Wij

 • N. Lenin, The Immediate Task of the Soviet Government 2nd ed., Moscow, 1918.

 • F.W. Taylor, Principles of Scientific Management, 1911.

 • Heinrich von Kleist – Michael Kohlhaes

 • Hannah Arendt – ‘Het verval van de nationale staat en het einde van de Rechten van de Mens’, in: Totalitarisme, Uitgeverij Boom 2015, pp. 353-381.

 • F. Kafka – Voor de wet

 • Bernard Schlink – De voorlezer

 • Oscar Wilde, Two Letters to the Daily Chronicle (27 mei 1897 en 24 maart 1898) in The Works of Oscar Wilde.

 • Oscar Wilde, Epistola: In Carcere et Vinculis in The Complete Works of Oscar Wilde, Volume II (ed. Ian Small, Oxford, 2005), als De Profundis opgenomen in The Works of Oscar Wilde.

 • Oscar Wilde, The Ballad of Reading Gaol in The Works of Oscar Wilde.

 • Maarten Asscher, hoofdstukken I, II en IV in Het uur der waarheid (diss., Amsterdam, 2015), pp. 15-31, 32-52 en 111-162.

 • Eldridge Cleaver, ‘A Day in Folsom Prison’ in Soul on Ice (New York, 1991), pp. 61-71

 • Sofokles – Oresteia

 • Jean Paul Sartre – De Vliegen

Voorgeschreven literatuur:
Elk college zal in het teken staan van een klassiek werk. De overige voorgeschreven literatuur wordt ruim voor aanvang bekendgemaakt.

Leerdoelen

Doel van het vak:

De cursus ‘Recht en literatuur’ biedt studenten een reflectie op centrale noties en grondbeginselen van het recht. Aan de hand van bepaalde literaire werken worden (direct of indirect) belangrijke grondbeginselen van het recht kritisch beschouwd .
Hierbij komen verschillende thema’s aan de orde zoals schuld en onschuld, vrijheid en dwang, en de legitimatie van staat en recht. Dit leidt niet alleen tot interessante en uitdagende visies op het recht, maar ook tot dieper(e) inzicht(en) in de werking van literatuur en het denken over de vraag waarom zij belangrijk is. ‘Recht en literatuur’ is een ontdekkingstocht waar studenten worden uitgedaagd om uit het juridische perspectief te treden en een kritische, evaluerende denkhouding aan te nemen en (verder) te ontwikkelen. Om een zo breed mogelijk perspectief te bieden op literatuur en haar belang voor het recht en voor juristen, worden tevens lezingen van gastdocenten georganiseerd. De literatuur die de gastdocenten bespreken, wordt t.z.t. opgenomen in de literatuurlijst op Blackboard.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven en vaardigheden ontwikkeld:

 • Leesvaardigheden om literaire teksten te kunnen begrijpen

 • Het kritisch kunnen evalueren van centrale noties en uitgangspunten van het recht aan de hand van een literair werk

 • Het hebben van kennis van centrale noties en uitgangspunten binnen ‘recht en literatuur’ en de vaardigheid om deze uit te leggen en te illustreren met voorbeelden

 • Het formuleren van een eigen opvatting over het belang van literatuur voor het (denken over) recht en deze concreet toe kunnen lichten

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Combinatie hoor- en werkcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Een deel hoorcollegestructuur en werkgroep structuur (50/50). De vorm van zowel het hoorcollegedeel als het werkgroepgedeelte is interactief en heeft de socratische methode als vertrekpunt.

 • Namen docenten: prof. dr. A. Ellian

 • Vereiste voorbereiding door studenten: het aandachtig lezen en bestuderen van de boeken.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een schriftelijk eindtentamen bestaande uit zeven essayvragen waarvan vier vragen dienen te worden beantwoord. In deze essayvragen worden de kwalificaties begrijpen, uitleggen, kritisch evalueren en het formuleren van een eigen opvatting door middel van de vragen getoetst.

Inleverprocedures
n.v.t.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de opgegeven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens de colleges.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Blackboard.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap

 • Kamernummer secretariaat: A.3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 09.00 - 14.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071- 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.