Prospectus

nl en

Leerproblemen: signalering en interventie

Course
2017-2018

Beschrijving

In deze cursus komen kernthema’s op het gebied van leerproblemen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan de achtergrond en oorzaken van leerproblemen, het signaleren en diagnosticeren van leerproblemen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp en interventies aan leerlingen met leerproblemen. Studenten maken kennis met protocollen om leerproblemen te signaleren, diagnostische instrumenten om leerproblemen vast te stellen en interventies om leerproblemen aan te pakken.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis hebben van en inzicht tonen in de verschillende aspecten van leerproblemen.
2. Kennis maken met instrumenten om leerproblemen te signaleren en vast te stellen.
3. Kennis maken met wetenschappelijk onderbouwde interventies en strategieën om leerproblemen (in de klas) aan te pakken.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

  • Opdracht (telt 1 keer mee in het eindcijfer)

  • Gesloten-boek tentamen (telt twee keer mee in het eindcijfer en moet voldoende zijn gemaakt)

LET OP Leerproblemen: Signalering en Interventie is de opvolger van het vak Inleiding Leerstoornissen. Studenten die het vak Inleiding Leerstoornissen in 2016-2017 niet hebben behaald dienen het vak Leerproblemen: Signalering en Interventie volledig over te doen. Zoals in de cursusinformatie 2016-2017 staat beschreven is het niet mogelijk om deelcijfers mee te nemen naar een volgend cursusjaar.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • Het basisboek wordt later bekend gemaakt.

  • Overige literatuur wordt bekend gemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

De docent R.M. van den Bosch MSc heeft een half uur na afloop van het college spreekuur en is ook per mail bereikbaar.