Prospectus

nl en

Practicum gesprekstechnieken 2

Course
2017-2018

Toegangseisen

Let op: het aanvragen van vrijstelling is slechts mogelijk tot uiterlijk één week na aanvang van het eerste college. Vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Vrijstellingsregeling van het Instituut Pedagogische Wetenschappen

Beschrijving

Dit vak betreft een verdieping op Gesprekstechnieken 1. Studenten worden verder getraind in het toepassen van wetenschappelijk verantwoorde gesprekstechnieken in verschillende gesprekssituaties zoals in gesprekken met ouders, kinderen en professionals en in multidisciplinair overleg. Bij aanvang van het vak worden individuele leerdoelen opgesteld waaraan studenten gedurende het vak zullen werken. Kritische reflectie op eigen gespreksvaardigheden (en gespreksvaardigheden van medestudenten) tijdens verschillende gesprekssituaties speelt een belangrijke rol.

Rooster

Werkgroepen

Onderwijsvorm

Studenten worden in werkgroepen van maximaal 20 personen ingedeeld. Er zijn zeven verplichte bijeenkomsten van elk twee uur.

Toetsing

Het vak kan alleen met een voldoende worden afgesloten indien alle bijeenkomsten gevolgd zijn. Studenten maken gedurende de cursus drie praktijkopdrachten. De eindopdracht bestaat uit een reflectieverslag.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Wordt via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

NB Dit vak wordt afgesloten met een paper. Voor vakken die afgesloten worden met een paper i.p.v. een tentamen hoef je je niet aan te melden via uSis.

Contact

Coördinator van het vak is Dr. C. Bergwerff