Prospectus

nl en

Qualitative Methods

Course
2017-2018

Toegangseisen

Beschrijving

Binnen deze cursus staan kwalitatieve methoden en hun methodologische grondslagen centraal. In de hoorcolleges komt een breed scala aan kwalitatieve dataverzamelingsmethoden aan bod, zoals interviews, observaties en inhoudsanalyse. Ook wordt aandacht besteed aan de analyse van kwalitatieve data, en aan criteria om validiteit en betrouwbaarheid van kwalitatief onderzoek te beoordelen binnen verschillende methodologische stromingen. In de werkcolleges leren studenten de verschillende kwalitatieve methoden toe te passen. Bestaand kwalitatief onderzoek binnen bestuurskunde wordt besproken.

Leerdoelen

  • Studenten hebben kennis van verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden en hun methodologische grondslagen

  • Studenten zijn in staat verschillende kwalitatieve methoden toe te passen, zoals het afnemen van interviews, het maken van veldnota’s bij observeren en het uitvoeren van een inhoudsanalyse

  • Studenten kunnen de keuze voor kwalitatief onderzoek onderbouwen

  • Studenten zijn in staat kwalitatief onderzoek te evalueren in termen van validiteit en betrouwbaarheid

  • Studenten zijn in staat te rapporteren over kwalitatief onderzoek

Rooster

Dag en tijd waarop de cursus wordt aangeboden of een link naar het rooster op de opleidingswebsite. De link naar de roosterpagina kan door de onderwijsadministratie gevuld worden.

Onderwijsvorm

Zeven hoorcolleges
Zeven werkcolleges (aanwezigheid verplicht)
Zelfstudie en opdrachten

. Studielast

Totale studielast van 140 uur

  • 14 uur hoorcolleges

  • 14 uur werkcolleges

  • 5 uur toetsing

  • 107 uur zelfstudie en opdrachten

Toetsing

Drie tussentijdse individuele opdrachten die elk voor 15% meetellen voor het eindcijfer.

Eindopdracht in groep die voor 55% meetelt voor het eindcijfer.

Tussentijdse opdrachten kunnen niet herkanst worden. De eindopdracht moet minstens een 5,5 zijn.

Het vak is behaald als zowel het gewogen eindcijfer als de eindopdracht voldoende zijn (allebei minstens een 5,5).

In het uitzonderlijke geval dat een student een voldoende eindopdracht heeft gemaakt, maar een onvoldoende gewogen gemiddelde heeft behaald, zal de herkansing bestaan uit een vervangende opdracht ter vervanging van de drie 15%-opdrachten.
Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij alle opdrachten tijdig hebben ingediend. Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

Blackboard

Blackboard is de centrale portal voor communicatie tussen de docenten en studenten. Naast inschrijving in USIS dient de student zich tijdig in te schrijven via Blackboard. Blackboard zal uiterlijk twee weken voorafgaand aan het begin van de cursus beschikbaar zijn.

Literatuur

De literatuur zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus op Blackboard bekend worden gemaakt.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Contact

N.J. Raaphorst, MSc https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/nadine-raaphorst