Prospectus

nl en

Psychopathologie: orthopedagogische aspecten

Course
2017-2018

Toegangseisen

Dit vak kan ook als keuzevak worden gekozen, mits ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorie en neuropsychologie op inleidend niveau zijn gevolgd.

Beschrijving

Voortbouwend op de ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidstheorieën en neuropsychologie wordt in het vak Psychopathologie de nadruk gelegd op de integratie van de kennis die de normale ontwikkeling en de afwijkende ontwikkeling betreft. Er wordt ingegaan op welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van stagnaties, belemmeringen of interferenties. Wat zijn de risico- en protectieve factoren, vooral ook vanuit de omgeving en de opvoeding? Er worden verschillende modellen gepresenteerd die het ontstaan van psychopathologie beschrijven. De belangrijkste stoornissen en syndromen die in de kinderleeftijd en adolescentie ontstaan komen aan de orde.

Leerdoelen

Om kinderen en jongeren met een veelheid aan mogelijke problemen te kunnen begeleiden en/of ouders te adviseren bij de opvoeding, is een gedegen kennis van de normale en de afwijkende ontwikkeling en de factoren, die in die ontwikkeling kunnen interfereren van essentieel belang. De student is aan het eind van dit vak in staat om problemen vanuit de relevante kaders te bezien en kan de belangrijkste stoornissen en ontwikkelingsinterferenties herkennen.

Rooster

Hoorcolleges Tentamens

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Toetsing

Tentamen bestaande uit Multiple Choice vragen en open vragen.

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Let op: literatuur is gewijzigd

  • P.K. Kerig, A. Ludlow & C. Wenar (2014). Developmental Psychopathology with DSM-5 Update. (6th edition) McGraw Hill, ISBN: 9780077171759. Tentamenstof is H1 t/m H3 en H5 t/m H15.

NB De voorgaande uitgave van dit boek (uit 2012) is ook geschikt als literatuur. Hierin zijn de criteria van de DSM-IV opgenomen en het bevat een extra bijlage met de nieuwste informatie omtrent de DSM-5. De onderstaande boeken kunnen dus ook aangeschaft worden (worden vaak samen geleverd) in plaats het bovenstaande boek. 

  • P.K. Kerig, A. Ludlow & C. Wenar (2012). Developmental Psychopathology (6th edition). McGraw Hill, ISBN: 9-780077-131210. Tentamenstof is H1 t/m H3 en H5 t/m H15.

  • P.K. Kerig & A. Ludlow (2015). Developmental Psychopathology DSM-5 Update. McGraw Hill, ISBN: 9-780077-170738.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van dit vak is dr. P.S. Barneveld