Prospectus

nl en

Tutoring for the First Year BA CA-OS

Course
2017-2018

Beschrijving

Zie voor de volledige beschrijving van het bachelortutoraat het tabblad Arbeidsmarktoriëntatie .

De volgende vragen/onderwerpen zullen in het eerste jaar BA centraal staan:

 • Reflectie op studiekeuze: Waarom wil ik antropologie studeren?

 • Aandacht voor studievaardigheden: Hoe leer ik?

Vervlechting met cursussen

Naast plenaire bijeenkomsten en een bijeenkomst in werkgroepverband bestaan er binnen de cursussen duidelijke links met de arbeidsmarkt. Hieronder een overzicht per vak:

Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken:

 • Gastsprekers die inzicht geven in het ontwikkelingswerkveld.

 • In groepsverband een plan maken voor een ontwikkelingsproject.

Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk:

 • Het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek en deze toepassen in een eigen onderzoekje.

Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk:

 • Kennis van univariate en bivariate statistiek en het werken met SPSS toepassen op eigen data.

Rooster:

 • september 2017: Eerste plenaire bijeenkomst ter introductie van het Arbeidsmarktoriëntatie traject.

 • eind september 2017: Een werkgroepbijeenkomst onder begeleiding van Rosalinde Spitters en de werkgroepdocenten [Studenten zijn reeds ingedeeld in werkgroepen in het kader van eerstejaarsvakken OOSP en CV.]
  Locatie: werkgroep-zalen zoals aangegeven in het kader van OOSP.

 • november 2017: Tweede plenaire bijeenkomst over studievaardigheden,

 • Maart 2018: Tijdens “Expertseminar in ontwikkelingsvraagstukken”: Praktische opdracht – opzetten van een project,

 • Maart 2018: Tijdens “Sociaalwetenschappelijk onderzoek in praktijk”: Praktische oefeningen gericht op onderzoeksvaardigheden,

 • April/mei 2018: Tijdens “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk”: Praktische oefeningen gericht op data analyse,

 • Juni 2018: Gekoppeld aan de colleges van “Het academisch debat”: Reflectie op het eerste jaar en vooruitblik op het tweede jaar.

Afronding

Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. De opdrachten die worden gegeven dienen naar behoren te worden uitgevoerd.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Rosalinde Spitters, MA, r.j.b.spitters@fsw.leidenuniv.nl , tel. 071-527 3850.
NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op de facultaire website.