Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Leren door Doen: Breng democratische vernieuwing in de praktijk!

Course
2017-2018

This information is only available in Dutch.

Toegangseisen

Dit vak is een (extracurriculaire) Honours Class: een keuzeonderdeel binnen het Honours College. Enkele plaatsen zijn beschikbaar voor reguliere studenten. Toelating gebeurt op basis van een korte motivatie.

Beschrijving

Wil je leren hoe je een project opzet, uitvoert en evalueert? Wil je iets doen in en voor de stad Leiden? Wil je democratische vernieuwing in de praktijk brengen? Wil je niet alleen leren, maar vooral ook doen? Dan is deze Honours Class iets voor jou.

In deze Honours Class leer je eerst wat ‘democratie’ betekent, welke democratische waarden er zijn en hoe burgerinitiatieven een rol spelen bij vernieuwing in de democratie. Na de drie inleidende colleges ga je zelf aan de slag in de stad. Je kiest, of bedenkt zélf, in een team een maatschappelijk vraagstuk, bedenkt welke bijdrage jullie hieraan kunt leveren en dan voeren jullie dit project uit.

Alle teams presenteren hun plan van aanpak in een Dragons Den aan een wethouder van de gemeente Leiden, aan prof.mr.dr. Job Cohen (Thorbecke-hoogleraar) en stakeholders zoals de Politie Leiden en de Gemeente Leiden. Zij geven feedback op de plannen, en ook tijdens de uitvoering krijg je natuurlijk begeleiding. Aan het einde schrijf je een verslag over je ervaringen en wissel je die onderling uit op een slotbijeenkomst.

Afgelopen jaar hebben studenten in deze Honours Class zeer verschillende maatschappelijke vraagstukken onder de loep genomen: er is onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van bewoners over Groene Daken; studenten hebben de Wijkvereniging Merenwijk (mede) opgezet (zie dit filmpje), er is er een bewustwordingscampagne voor scholieren opgezet rondom ‘sexting’ en studenten hebben met de Politie meegedacht over inbraakpreventie in studentenhuizen. In dit filmpje vertellen docenten, Politie Leiden en Wethouder Laudy over hun ervaringen met de projecten.

Leerdoelen

Na dit vak te hebben afgesloten, zullen studenten:

1) Kennis hebben opgedaan over democratische waarden en gemeentelijke democratie.
2) Kennis en ervaring hebben opgedaan over het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van een concreet maatschappelijk project;
3) Vanuit een aangereikt theoretisch kader over democratische waarden het project vooraf doordenken en achteraf evalueren.
4) Op een overtuigende en heldere wijze een onderzoeksvoorstel en resultaten leren presenteren aan een breed publiek.

Rooster

Vrijdag 9 februari 11:00 tot 14:00 bijeenkomst 1
Vrijdag 16 februari 11:00 tot 14:00 bijeenkomst 2
Vrijdag 23 februari 11:00 tot 14:00 bijeenkomst 3
Vrijdag 2 maart 11:00 tot 14:00 oefensessie
Vrijdag 9 maart 15:00 tot 17:00 Dragons Den

Locatie

Oude Sterrewacht.

Vrijdag 9 februari 11:00 tot 14:00 bijeenkomst 1 zaal c005
Vrijdag 16 februari 11:00 tot 14:00 bijeenkomst 2 zaal c006
Vrijdag 23 februari 11:00 tot 14:00 bijeenkomst 3 zaal c006
Vrijdag 2 maart 11:00 tot 14:00 oefensessie zaal c006
Vrijdag 9 maart 15:00 tot 17:00 Dragons Den

Programma

 • Bijeenkomst 1: Prof. Job Cohen, bijzonder hoogleraar Thorbecke-leerstoel en oud-burgemeester van Amsterdam
  Vrijdag 9 februari 2018, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Introducerend college over gemeentelijke democratie: Wat is de rol van het lokaal bestuur in de stad? Hoe werkt de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en andere relevante actoren (onderwijs, cultuur, welzijn) in omgaan met maatschappelijke vraagstukken in en rond de stad? De verschillende projecten en maatschappelijke vraagstukken worden geïntroduceerd. Ook zal tijdens deze bijeenkomst de opzet van het vak worden uitgelegd.

 • Bijeenkomst 2: Dr. Geerten Boogaard, docent staats- en bestuursrecht
  Vrijdag 16 februari 2018, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Theoretisch college op het grensvlak van politicologie en staatsrecht over democratische waarden. Hoe kan je bestuurlijke vernieuwing beoordeling? Voor welk probleem is wat de oplossing en wat is zijn eigenlijk verbeteringen? Als uitgangspunt wordt genomen het kader van Graham Smith. Hij beoordeelt initiatieven op de volgende kwaliteiten.

  Voorbereiding: Smith, G., Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation, Cambridge University Press 2009, p. 8-29.

 • Bijeenkomst 3: Marije van den Berg
  Vrijdag 23 februari 2018, 11:00 – 14:00 uur, Oude Sterrewacht
  Tijdens deze bijeenkomst word je op weg geholpen bij het ombouwen van je onderzoeksvraag tot een plan van aanpak. Je leert over actieonderzoek en hoe je dit zou kunnen toepassen op je eigen project. Tijdens dit college maken de studenten hun keuze voor een bepaald onderzoeksproject.

 • Vrijdag 2 maart 2018, tussen 10.00 – 14.00 uur, feedback voor plan van aanpak, Oude Sterrewacht
  Tijdens een individuele sessie presenteren de studententeams hun eerste indrukken en eerste ideeën. Ook worden de studenten geholpen bij de voorbereiding van hun presentatie voor de Dragons Den, door middel van een presentatietraining van een ervaren coach. De feedbacksessies worden in overleg met de teams gepland, tussen 11.00 – 14.00 uur.

 • Vrijdag 9 maart 2018, 15:00 – 17:00 uur (onder voorbehoud), presentatie plan van aanpak voor Dragons Den, locatie volgt.
  De studenten presenteren hun plan voor het project aan de Dragons: wethouder Paul Dirkse, prof. Job Cohen, Gijsbert van Es van de Gemeente Leiden en Marije van den Berg.
  De feedback van de Dragons gebruiken de studenten om het plan aan te scherpen.

 • Uitvoeren plan van aanpak
  Tussen 9 maart en begin juni gaan de studenten gaan aan het werk bij projecten. Tegelijkertijd houden ze hun ogen open en blijven ze kritisch over de meerwaarde van en de werkwijze in hun project.

 • Eind maart & halverwege mei 2018: Terugkombijeenkomsten
  Tijdens de terugkombijeenkomsten vertellen de teams hoe de uitvoering van het project verloopt, en krijgen zij feedback en tips om knelpunten aan te pakken. Data worden in overleg met studenten bepaald.

 • Vrijdag TBA Individueel reflectieverslag inleveren

 • Slotbijeenkomst
  Presentatie resultaten en reflectie aan de Dragons en aan elkaar. Datum in overleg vast te stellen.

Studielast

Dit vak is 5 EC waard, wat betekent dat de totale studielast 140 uur bedraagt.

 • Wetenschappelijke reflectie: 40 uur

 • Doe-democratie in de praktijk: 70 uur

 • Projectmanagement: 30 uur

Toetsing

 • 80% (Inhoud) reflectieverslag

 • 20% Eindpresentatie

Blackboard en uSis

Dit vak maakt geen gebruik van Blackboard. In verband met kleinschaligheid wordt directer gecommuniceerd.

N.B. Studenten hoeven zich voor Honours Classes niet te registreren via uSis. Jouw registratie wordt centraal geregeld.

Literatuur

Smith, G., Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation, Cambridge University Press 2009, p. 8-29.

Aanmelden

Registreren voor dit vak is van maandag 6 november tot en met donderdag 16 november 23.59 uur mogelijk via de Honours Academy, via deze link. Het is niet nodig om je in te schrijven via uSis. Selectie gebeurt op basis van motivatie.

Contact

Dhr. Dr. Geerten Boogaard