Prospectus

nl en

Programmeren & Correctheid

Course
2017-2018

Toegangseisen

  • Fundamentele Informatica

  • Logica

  • Programmeermethoden

Beschrijving

In dit college behandelen we een van de fundementele vragen van de informatica: Hoe specificeren we wat een programma geschreven in een imperatieve programmeertaal als Java eigenlijk doet en hoe kunnen we met behulp van een logica bewijzen dat ons programma correct is, d.w.z. inderdaad doet wat het geacht wordt te doen. In dit college zullen we leren hoe we predikaatlogica zoals geintroduceerd in het college Logica kunnen gebruiken voor de specifiatie en verificatie van de correctheid van imperatieve programma’s.

Leerdoelen

Kennis en toepassing van de semantiek en bewijstheorie van basis imperatieve programmeerconcepten.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

hoor- en werkcollege

Toetsing

  • De behandelde stof wordt schriftelijk geexamineerd .

  • Daarnaast worden er twee tot maximaal drie nog aan te kondigen deeltentamens gegeven.

  • Voor het eindcijfer telt het schriftelijk tentamen voor 75%. Het gemiddelde van de deeltentamens telt voor 25%.

Literatuur

Verification of Sequential and Concurrent Programs, Apt, Krzysztof R., de Boer, Frank S., Olderog, Ernst-Rüdiger, Series: Texts in Computer Science. Springer, 3rd ed. 2nd Printing., ISBN: 978-1-84882-744-8. Lecture slides

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Programmeren & Correctheid, agenda
Programmeren & Correctheid, slides