Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Etnografisch onderzoek

Course
2017-2018

Toegangseisen

Propedeuse van een BA programma hebben afgerond.

Beschrijving

De cursus maakt studenten vertrouwd met verschillende onderzoeksmethoden zoals participerende waarneming en interviews. Zij ontwikkelen eigen onderzoeksvaardigheden door opdrachten voor observaties en interviews. Studenten leren een onderzoeksvraag te formuleren, theorieën en begrippen te gebruiken, hun bevindingen op te schrijven en in verband te brengen met beschikbare literatuur.

Leerdoelen

  • Verdieping van inzicht in de Marokkaanse samenleving

  • Verwerven van vaardigheden voor etnografisch onderzoek

  • Ontwerpen en uitvoeren van een onderzoeksproject

Rooster

Zie roosterpagina http://leidenuniv.nl/letteren/roosters/rooster2017/fgw/lec/mos-ba2-S2.html

Onderwijsvorm

  • Hoorcolleges

  • Werkgroepen

  • Opdrachten

Studielast

5 EC: 5 x 28 uur = 140 uur

Toetsing

  • Verslagen van opdrachten (40%)

  • Paper (40%)

  • Deelname aan de colleges (20%)

Het eindcijfer van de cursus wordt vastgesteld door het bepalen van het gewogen gemiddelde. Als dit eindcijfer onder 5,5 is, moeten studenten hun eindwerkstuk herschrijven.
De uiterste inleverdatum voor de paper is maandag 11 juni 2018.

Literatuur

Paul Rabinow, Reflections on Fieldwork in Morocco (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1977).
Verdere literatuur wordt door de docent opgegeven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.