Prospectus

nl en

Old Saxon

Course
2017-2018

Toegangseisen

Enige kennis van Germaanse talen.

Beschrijving

Behandeling van de grammatica en de structuur van het Oudsaksisch aan de hand van Oudsaksische teksten als de ‘Hêliand’ en kleinere teksten.

Leerdoelen

Inzicht in de structuur en de grammatica van het Oudsaksisch mede in relatie tot de buurtalen (Oudnederlands en Oudhoogduits).

Rooster

Zie bij keuzevakken Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Studielast

  • bijwonen colleges: 2 uur per week x 14 = 28 uur

  • toetsing: 2 uur

  • voorbereiding college/opdrachten: 3 à 4 uur per college

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

Toetsing

Mondeling tentamen over een thuis voorbereid stuk tekst.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Literatuur

  • B. Taeger, Heliand (Studienausgabe in Auswahl). (Altdeutsche Textbibliothek 95). –
    Niemeyer, Tübingen 1984 of later.
    Of:

  • Heliand un Genesis. Hg. von Otto Behaghel (Altdeutsche Textbibliothek 4). - Niemeyer, Tü¬bin¬gen (liefst een redelijk recente druk).

Aanmelden

uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Arend Quak

Onderwijsadministratie van Wijkplaats: osz-oa-wijkplaats@hum.leidenuniv.nl

Studiecoördinator: Else van Dijk

Opmerkingen

Niet van toepassing