Prospectus

nl en

Oncologie

Course
2018-2019

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

In het medisch thema Oncologie wordt in de VVV-weken de top 5 aan meest voorkomende typen kanker bij mannen en vrouwen behandeld. Je richt je hierbij op de pathofysiologie, incidentie, beloop en behandeling van deze aandoeningen en verdiept je in de farmacologie van de verschillende antitumor behandelingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan VTGM van risicovolle stoffen en verdiep je je in de kwaliteitsaspecten die daarbij een rol spelen.
Tijdens de coschapweken wordt aandacht besteed aan innovatieve geneesmiddelen en hoe deze binnen de oncologie kunnen worden ingezet. De financiering van de oncologische zorg komt uiteraard ook aan bod. Tot slot krijg je ook onderwijs over palliatieve zorg en euthanasie, waarbij ethiek een belangrijke plaats inneemt.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema kan de student:

 • De principes van de verschillende medicamenteuze antikankerbehandelingen uitleggen;

 • De pathofysiologie, incidentie, beloop en medicamenteuze behandeling van veel voorkomende oncologische aandoeningen uitleggen;

 • Kwaliteitsparameters bij het voortoediening gereed maken van risicovolle stoffen uitleggen en beoordelen;

 • Nieuwe aangrijpingspunten van farmaca voor de behandeling van kanker benoemen;

 • In algemene lijnen de productie en toepassing van therapeutische eiwitten en ATMP’s omschrijven;

 • Maatschappelijke problemen omtrent de financiering van de oncologische zorg benoemen;

 • Maatregelen voor kostenbeheersing van de farmaceutische zorg benoemen;

 • Reflecteren op persoonlijke waarden rondom levenseindeproblematiek en op de kernwaarden van de apotheker aan de hand van casuïstiek.

Rooster

Zie de website van de onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de poliklinische apotheek of ziekenhuisapotheek en verschillende afdelingen in het ziekenhuis. De negende staat met name in het teken van reflectie en toetsing.

Tijdens de farmaceutische coschappen zijn er wekelijks één of twee terugkomdagen die bestaan uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen. De dagen dat er géén cursorisch onderwijs is, dien je te gebruiken voor zelfstudie en het uitwerken van opdrachten.

Studielast

Het aantal studiepunten staat bovenaan in het grijze vak achter EC vermeld. 1 EC staat voor 28 uur.

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:
1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten) bestaande uit: a. deeltoets (gesloten vragen) . Hiermee worden maximaal 25 punten behaald b. eindtoets (open vragen) Hiermee worden maximaal 75 punten behaald
Het hertentamen van de schriftelijke toetsing beslaat de studiestof van de deeltoets en de eindtoets tezamen, in een vergelijkbare verhouding
2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
3. 0% of 5% aanwezigheid bij kleinschalig onderwijs

De totale schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen.

Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen, practica en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.

Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt. Eindoordelen van thema’s worden pas vrijgegeven nadat alle opdrachten zijn ingeleverd, met een voldoende beoordeeld en gevalideerd. Dit geldt ook voor de opdrachten uit de coschapapotheek.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij alle practica en werkgroepen.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In dit thema wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken:

 • Essential statistics for the Pharmaceutical Sciences. P. Rowe. 2014 (2e editie).

 • Handboek medische professionaliteit. D. van Tol e.a. 2014.

 • Pharmaceutical Biotechnology. Crommelin et al. 2016 (4th edition).

 • Rang & Dale’s Pharmacology. H.P. Rang e.a. 2016 (8th edition).

 • Practical Pharmaceutics. Bouwman-Boer et al. 2015 (1st edition).

 • The Immune System. Peter Parham. 2014 (4th edition)

Contact

Via farmacie.ONC@lumc.nl