Prospectus

nl en

Chronische Aandoeningen

Course
2018-2019

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

Het medische thema Chronische Aandoeningen is het laatste medische thema in het tweede jaar. Je loopt farmaceutische coschappen in de openbare apotheek. In dit thema wordt de kennis uit de voorgaande thema’s herhaald en aangevuld met andere chronische aandoeningen. In de eerste twee weken oefen je met de uitvoering van een medicatiebeoordeling. Je leert complexe farmacotherapie gerelateerde problemen te herkennen, prioriteren en te analyseren. Samen met andere zorgverleners leer je een farmaceutisch behandelplan op te stellen en vervolgens met de patiënt vast te stellen. Ook is er aandacht hoe dit farmaceutisch behandelplan te monitoren en te evalueren. Tijdens de farmaceutische coschappen voer je medicatiebeoordelingen in zijn geheel uit en pas je de aangeleerde communicatietechnieken toe. Daarnaast leer je over de verantwoordelijkheden van de apotheker en diens rol in de afhandeling van (bijna) incidenten. Tijdens de coschappen is er ook aandacht voor de implementatie van richtlijnen en lever je een actieve bijdrage aan farmaceutisch praktijkonderzoek.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema:

 • past de student de kennis over veelvoorkomende aandoeningen in de eerstelijnszorg met bijbehorende farmacotherapie toe in de farmacotherapeutische analyse;

 • legt de student de pathofysiologie en farmacotherapie uit van veelvoorkomende chronische ziekten, waaronder diabetes mellitus type 1, neuropathische pijn, hypo- en hyperthyreoïdie en COPD.

 • voert de student op gestructureerde wijze een complete medicatiebeoordeling uit;

 • levert de student een actieve bijdrage aan farmaceutisch praktijkonderzoek;

 • handelt de student een klacht en/of fout op professionele wijze af;

 • stelt de student een zorgproject voor patiënten op.
  De volledige set aan leerdoelen is terug te vinden in het themaboek.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de openbare apotheek om je vervolgens in de negende week te kunnen richten op de RTW (Reflectie- en Toetsweek).

Toetsing

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:
1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten) bestaande uit: a. deeltoets (gesloten vragen) . Hiermee worden maximaal 25 punten behaald b. eindtoets (open vragen) Hiermee worden maximaal 75 punten behaald
Het hertentamen van de schriftelijke toetsing beslaat de studiestof van de deeltoets en de eindtoets tezamen, in een vergelijkbare verhouding
2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
3. 0% of 5% aanwezigheid bij kleinschalig onderwijs

De totale schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn om de studiepunten toegekend te krijgen.

Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen, practica en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.

Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt. Eindoordelen van thema’s worden pas vrijgegeven nadat alle opdrachten zijn ingeleverd, met een voldoende beoordeeld en gevalideerd. Dit geldt ook voor de opdrachten uit de coschapapotheek.

Verplichtingen

Aanwezigheid bij de carrousel, alle werkgroepen, praktijkreflecties en het mentoraat.

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

In het thema wordt intensief gebruik gemaakt van de reeds aangeschafte boeken en programma’s.

Aanmelden

Zie studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.CA@lumc.nl