Prospectus

nl en

Onderzoeksvoorstel

Course
2018-2019

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema’s masteropleiding Farmacie

Beschrijving

In de cursus onderzoeksvoorstel gaat de student zelf een onderzoeksvoorstel schrijven en deze presenteren. In het schriftelijke eindproduct komen de volgende zaken aan bod:

 • Een beschrijving van de achtergrond van de studie gebaseerd op de relevantie gepubliceerde literatuur

 • Algemeen doel van de studie

 • Specifieke ondersvraag van de individuele studie

 • Beschrijving van het ontwerp en de methodes die nodig zijn om onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden
  Aan het einde van de cursus zullen de uitkomsten mondeling worden toegelicht middels een presentatie.

Het onderzoeksvoorstel is ter voorbereiding op het onderzoeksproject zoals geroosterd in het derde jaar van de master Farmacie. Deze dient daarom te worden uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksgroep waarbij de student zijn of haar onderzoeksproject zal gaan uitvoeren.

Leerdoelen

In deze cursus leert de student:

 • Een literatuuronderzoek uit te voeren (al dan niet met betrekking tot een farmaceutisch probleem)

 • Hypotheses te vormen naar aanleiding van bronnenonderzoek

 • Een probleem- en vraagstelling te formuleren

 • Een onderzoeksvoorstel op te stellen en deze zowel schriftelijk als mondeling te presenteren

Rooster

Zie de website van de onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

De onderwijsvormen bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges, zelfstudie en individuele begeleidingsgesprekken en een afsluitend symposium

Toetsing

Het eindoordeel van dit vak wordt opgebouwd uit:

 • Schriftelijk gedeelte (80%);

 • Mondelinge presentatie (20%)

De uitkomst wordt weergegeven als o/v/rv/g/u.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via Farmacie.ozv@lumc.nl