Prospectus

nl en

Numerieke Methoden 1 (TUD)

Course
2018-2019

Omschrijving

Numerieke wiskunde houdt zich bezig met methoden voor het getalsmatig, bij benadering oplossen van wiskundige problemen, die niet (gemakkelijk) exact kunnen worden opgelost.

In dit college worden numerieke methoden behandeld voor het oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen, en een eenvoudige partiele differentiaalvergelijking (de instationaire warmtevergelijking). Voorts worden enkele numerieke methoden behandeld die ook buiten de context van differentiaalvergelijkingen kunnen worden gebruikt: interpolatie, numerieke integratie, en oplosmethoden voor niet-lineaire vergelijkingen.

Het gebruik van numerieke programmatuur (MATLAB) vormt een wezenlijk onderdeel van de leerstof.

Onderwijsvorm

Wekelijks twee uur hoorcollege en een middag instructie/practicum

Voorkennis

Analyse 1 en 2, Lineaire algebra 1 en 2

Literatuur

Numerical methods for ordinary differential equations van C. Vuik, F.J. Vermolen, M.B. van Gijzen en M.J. Vuik.
ISBN 9789065623737

Tentamen TUD

Huiswerkopgaven, practicum opdracht en schriftelijk tentamen

Het eindcijfer wordt voor 20% bepaald door het huiswerk, voor 20% door de practicum opdracht en voor 60% door het schriftelijk tentamen. Bovendien geldt dat het cijfer voor het schriftelijk tentamen minimaal een 5 moet zijn.

Vakcode TUD

TW2060

Opmerking

Dit vak is verplicht voor studenten met enkele bachelor Wiskunde, maar een keuzevak voor studenten met dubbele bachelor Wiskunde met Natuurkunde, Sterrenkunde of Informatica.

Links

Blackboard TUD
Vakbeschrijving TUD