Prospectus

nl en

Caleidoscoop

Course
2018-2019

Het vak

Caleidoscoop is een gevarieerd college dat niet één specifiek onderwerp behandelt. Diverse aspecten van wiskunde en het studeren van wiskunde komen aan bod. Doel van Caleidoscoop is de eerstejaars studenten te voorzien van basis-vaardigheden en -kennis die noodzakelijk zijn voor het succesvol volgen van een studie in de wiskunde.

Aan beide universiteiten worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:

  • Verzamelingenleer

  • Grafentheorie

  • Logica

  • Computergebruik (LaTeX)

  • Wiskunde (be-)studeren: hoe studeer je wiskunde?

De overige onderwerpen kunnen per universiteit en studiejaar verschillen. Nadere informatie hierover en over de beoordeling is te vinden op de betreffende websites.

Voor dit vak is geen voorkennis vereist.
Dit vak bereidt niet specifiek op een bepaald vak voor, maar op de wiskundestudie in zijn algemeen.
Dit vak is dus niet voorbereidend op een bepaalde afstudeerrichting.

Het vak wordt gegeven in de vorm van een hoorcollege zonder meetellend huiswerk. Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.

Vakcode TUD

TW1020

Links

website Hans Finkelnberg