Prospectus

nl en

Algebra 2

Course
2018-2019

Omschrijving

De in het college Algebra 1 aangevangen studie van algebraïsche structuren wordt voortgezet. In dit college komen ringen en modulen aan bod. Deze spelen een centrale rol in de getaltheorie, in de algebraïsche meetkunde, en in meer toegepaste gebieden zoals coderingstheorie en cryptografie.
Behandeld worden: ringen, idealen, hoofdideaaldomeinen, symmetrische polynomen, meetkundige aspecten van ringen, modulen, tensorproducten, exactheid, Jordan-normaalvorm voor matrices.

Werkvorm

2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege

Tentaminering

Schriftelijk (her-)tentamen plus huiswerkopdrachten

Cijferbepaling

Het eindcijfer bestaat uit huiswerk (25%) en een (her-)tentamen (75%). Voor zowel het huiswerk als het (her-)tentamen moet minstens een 5.5 gehaald worden om het vak te halen.

Voorkennis

Algebra 1

Literatuur

Dictaat Algebra 2 van P. Stevenhagen (zie link naar syllabus hieronder)

Links

Syllabus Website van het vak