Prospectus

nl en

Recht

Course
2018-2019

Omschrijving

Doel 1: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de grondslagen en dragende beginselen van het geldende staatsrecht..
Doel 2: Het verschaffen van kennis van en inzicht in de verhoudingen tussen juridische en politieke instituties.
Doel 3: Het verschaffen van kennis van en inzicht in theoretische rechtvaardigingen die ten grondslag liggen aan de liberale democratie.

Inhoud: De focus zal liggen op de grondbeginselen van het staatsrecht als zodanig, niet zozeer op het Nederlandse staatsrecht. Centraal in het vak staan meer algemene begrippen als ‘staat’, ‘rechtsstaat’, ‘constitutionalisme’, ‘rule of law’, ‘machtenscheiding’, en ‘checks and balances’. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de normatieve grondslagen van democratie en ‘rule of law’. Aan de hand van een systematische analyse van deze begrippen en leerstukken zal getracht worden de student inzicht te verschaffen in hoe deze normatieve ideeën hun weerslag hebben gekregen in de staatsrechtelijke structuur van moderne liberale democratieën.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Studiemateriaal

Waldron, Jeremy (2016). Political political theory: Essays on Institutions. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Dahl, Robert A. (1998). On Democracy. New Haven/London: Yale University Press.

Toetsing

Tentamen

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Aanmelden

Zie algemene informatie bij tab 'Jaar 1'.

Rooster - vakken en tentamens

Rooster