Prospectus

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Course
2018-2019

Omschrijving

Doel 1: Historische verdieping van de kennis over de ontwikkeling van het Nederlandse politieke systeem.

Inhoud: In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en vooral de twintigste eeuw. De constitutionele ontwikkeling van Nederland en de geschiedenis van politieke stromingen krijgen hierbij extra aandacht.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur
opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen.

Studiemateriaal

  • Friso Wielinga, Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam (Boom), 2009
    Tot de tentamenstof behoren tevens:

  • Piet de Rooy, Republiek van Rivaliteiten; Nederland sinds 1813, Amsterdam (Metz en Schilt), 2005; hoofdstukken 1 t/m 4 (te vinden op blackboard onder ‘Content’)

  • Koole, Ruud (2018), ‘Gouvernementalisering. De veranderende houding tussen regering en parlement in Nederland’, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, jrg. 9, oktober, pp. 317-341.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Het tijdstip en de locatie van inzage en nabespreking van het tentamen zal niet later dan de publicatie van de cijfers worden bekendgemaakt via Blackboard.

Rooster vakken en tentamens

Rooster