Prospectus

nl en

Bachelor Thesis Seminar

Course
2018-2019

Toegangseisen

Het scriptieseminar is verplicht voor alle bachelorstudenten Latijns-Amerikastudies die gaan werken aan hun BA-eindwerkstuk. Het seminar staat niet open voor andere studenten.

Beschrijving

Het scriptieseminar is een integraal onderdeel van de fase waarin het BA-eindwerkstuk wordt geschreven (10 EC in totaal). Het doel van het seminar is een bijdrage te leveren aan het produceren van een goed BA-eindwerkstuk in de tijd die daarvoor staat (280 uur) en in de periode die daarvoor is bedoeld (semester 2 van het derde studiejaar). Deze activiteit is beschouwd als en middel om het desertieniveau van de studenten in deze fase van hun studie te beperken.
Voor het scriptieseminar zijn vijf bijeenkomsten gepland van elk 2 uur (zie collegerooster). Tijdens het seminar presenteren studenten elkaar hun voortgang en worden knelpunten in het proces besproken. Voor elke discipline is een apart college.
De docent van het scriptieseminar heeft de rol van procesbewaker en is (uitzonderingen daargelaten) niet de begeleider van het BA-eindwerkstuk. De student maakt met zijn/haar begeleider afspraken met betrekking tot de planning en begeleiding bij het schrijven en inhoudelijke aspecten van het eindwerkstuk. De afspraken betreffen de keuze van het onderwerp van het werkstuk en de fasering van het onderzoek.

Leerdoelen

Het centrale leerdoel van het scriptieseminar is een bijdrage te leveren aan verwezenlijking van de eindkwalificaties die zijn vastgelegd voor het BA-eindwerkstuk.
De specifieke doelen van deze activiteit zijn:
1. Het optimaliseren van het tijdsgebruik van de studenten die hun BA-scriptie moeten ontwikkelen.
2. Het monitoren, in coördinatie met de respectievelijke begeleidende docent, van de activiteiten en de naleving van de termijnen en doelstellingen tijdens het schrijven van de BA-scriptie.
3. Het verdiepen van de kwaliteit van de scriptie door middel van permanente methodologische ondersteuning.
4. Het versterken van zowel de uitingen van kritische standpunten over het academisch werk als de uitwisseling van nuttige en eigen onderzoeksstrategieën onder de studenten.

Rooster

Collegerooster LAS

Let op, er zijn voor dit college werkgroep(en) voor de richting Moderne Geschiedenis, Literatuur en Taalkunde.

Onderwijsvorm

Werkcollege (werkgroepen per discipline).
Voor het seminar geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

10 à 15 uur in totaal
Uren die aan het volgen van werkcolleges worden besteed: 10 uur
Tijd voor het maken van opdrachten (indien nodig, b.v. Moderne Geschiedenis): 5 uur

Toetsing

Toetsing

Het seminar kent geen formele toetsing. Wel zal elke student op elke bijeenkomst de daarvoor geplande activiteiten moeten hebben afgerond wil hij of zij een cijfer krijgen voor zijn/haar eindwerkstuk.
De participatie in deze activiteit is onderdeel van de evaluatie van de BA-scriptie, onder het concept ‘leervaardigheden’ (proces).

Weging

Niet van toepassing

Herkansing

Niet van toepassing

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van methodologische indicaties en instructies en specifieke informatie over elk werkcollege.

Literatuur

Nader te bepalen

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent:

Moderne Geschiedenis:
Dhr. Dr. P.A. Isla Monsalve

Culturele Analyse (Letterkunde):
Mw Dr. S.L.A. Brandellero
Mw Dr. A.I. Churampi Ramírez

Taalkunde:
Mw Dr. M. Parafita Couto
Mw Dr. P. González González

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

Aanwezigheid tijdens werkcolleges is verplicht (100%). De gedeeltelijke of gehele afwezigheid zal aan de begeleidende docent worden gecommuniceerd opdat dit gegeven in het proces van de eindevaluatie van de scriptie meegewogen zal worden.