Prospectus

nl en

Inleiding Afrikaanse talen en taalkunde

Course
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus maakt de studenten bekend met

 • De grondslagen van de Afrikaanse taalkunde, aan de hand van voorbeelden uit Afrikaanse talen:

 • fonetiek

 • fonologie, waaronder toon

 • morfologie, waaronder naamwoordsklassen, morfologische processen

 • syntaxis, waaronder tijd en aspect, seriële werkwoorden.

 • Een overzicht van de belangrijkste taalgroepen en talen in Afrika.

Leerdoelen

 • Inzicht krijgen in de manier van werken binnen de taalkunde

 • Kennis van de taalkunde in het algemeen, en haar toepassing binnen Afrika

 • Kennis van de belangrijkste talen en taalgroepen in Afrika.

Rooster

Rooster BA Linguistics
en voor de BA Afrikaanse Talen en Culturen: Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

 • Totaal: 140 uur (5 EC)

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Tentamens: 4 uur

 • Voorbereiding colleges en tentamen: 110 uur

Toetsing

Tussententamen: 20%
Eindtentamen: 80%
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Eindtentamen en hertentamen over de gehele stof. Geen herkansing van het tussententamen (kan gecompenseerd worden).

Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt als ondersteuning en als communicatiemiddel.

Blackboard

Literatuur

Materiaal wordt tijdens het college beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Maarten Kossmann

Studiecoördinator: P.C. Lai LL.M. MSc

Onderwijsadministratie: van Wijkplaats

Opmerkingen

nvt